Fagsjef Frank Elton gikk av med pensjon 1. mai, men skal likevel være med på faglige samlinger og bistå med opplæring av nye medarbeidere i Kontroll & Rådgivning i en periode fremover.

Et «sprinklerhode» takker for seg

Etter 35 år med kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg har Frank Elton gått over i pensjonistenes rekker. Fagsjefen med lang fartstid både fra Brannvernforeningen og datterselskapet Kontroll & Rådgivning regnes som en nestor i sprinklerbransjen.

Publisert Sist oppdatert

– Noen vil nok kunne finne på å kalle meg en uhelbredelig nerd. Og jeg må vel innrømme at de faglige utfordringene har vært en viktig drivkraft gjennom hele karrieren. Derfor er det vemodig å sette punktum, sier Elton.

Selv om han formelt ble pensjonist 1. mai, er det likevel ikke helt slutt. Gjennom en avtale med arbeidsgiver har han sikret seg en skånsom overgang til pensjonisttilværelsen. Det innebærer at han vil være med på faglige samlinger og bistå med opplæring av nye medarbeidere i Kontroll & Rådgivning en periode fremover.

– Det betyr ikke at jeg planlegger en tilværelse som sjuende far i huset, presiserer mannen som har brukt omtrent halve livet på å kontrollere om sprinkleranlegg fungerer som de skal.

Gode regneferdigheter

Elton er opprinnelig utdannet elektriker. Dette faget praktiserte han frem til 1985. Deretter reparerte han kopimaskiner en tre års tid, før han etter eget utsagn skjøt gullfuglen i 1988 med jobb som kontrollør av sprinkler- og brannalarmanlegg for Brannvernforeningen. Lærekurven var bratt ettersom han ikke kunne noe om sprinkleranlegg fra før. Men det hjalp å ha et godt hode for fag som matematikk og fysikk. Dessuten fikk han god opplæring av Knut Abrahamsen – en kollega som på det tidspunktet fungerte som fagsjef.

– Det passet meg bra at sprinklerfaget og rollen som kontrollør setter krav til tallforståelse og regneferdigheter. Mangler du dette er det vanskelig å kontrollere om sprinkleranlegget er riktig prosjektert i henhold til beskrivelser, forutsetninger og bruk. Evnen til å gjøre selvstendige beregninger er dessuten viktig for å kunne vurdere om feil som avdekkes, er ubetydelige eller kritiske for anleggets funksjonalitet, understreker Elton.

Usedvanlig engasjert

Han ble formelt godkjent som sprinklerkontrollør etter å ha avlagt forsikringsbransjens FG-eksamen i mars 1994. Han fulgte opp med FG-eksamen for brannalarmanlegg i januar 1996. Etter hvert som han skaffet seg erfaring og et godt faglig rykte i bransjen, bidro han selv med undervisning og produksjon av eksamensoppgaver for andre som ønsket å avlegge FG-eksamen. Han var også engasjert som sensor av Bedriftsøkonomisk institutt (BI) som lenge forvaltet eksamensordningen på vegne av forsikringsnæringen.

– Jeg likte kombinasjonen av praktisk feltarbeid og undervisning. Det gjorde at jeg hele tiden måte holde meg oppdatert på regelverk og endringer innenfor sprinklerfaget, forteller Elton.

Og er det noe han har vært så er det faglig oppdatert. Han har dessuten rykte på seg for å være usedvanlig grundig i utførelsen av kontroller. Det kan mange kunder skrive under på.

«Frank er enormt kunnskapsrik, men irriterende nøye» er et litt spøkefullt utsagn blant kunder som kjenner ham godt. Den attesten lever han godt med. Det handler om yrkesstolthet må vite.

Fra monopol til konkurranse

Sprinklerbransjen har gjennomgått store strukturelle endringer i løpet av de 35 årene Elton har vært med. Da han begynte, hadde Brannvernforeningen en eksklusiv og landsdekkende avtale med forsikringsnæringen om kontroll av sprinkleranlegg. Ved tusenårsskiftet ble det slutt på dette monopolet. I dag er det registrert mellom 80 og 90 foretak som er sertifisert for kontroll av sprinkleranlegg i Norge, mens det i Danmark og Sverige er henholdsvis 3 og 10 foretak som foretar tilsvarende kontroller.

Etter at monopolet ble opphevet for 23 år siden består sprinklerbransjen i dag av både store og små firma helt ned til enkeltmannsforetak. Mens noen av enkeltmannsforetakene består av dyktige fagfolk mangler andre et sterkt fagmiljø nettopp på grunn av størrelsen. Det kan igjen gå utover kvaliteten på tjenestene, noe som bekymrer Elton. Han er heller ikke videre begeistret for at deler av bransjen synes å være lite opptatt av å bevare uavhengighet mellom de som prosjekterer, monterer og vedlikeholder og de som kontrollerer sprinkleranlegg.

– I mange andre sammenhenger hvor verdisikring og personsikkerhet er involvert, skilles det mellom utførende knyttet til prosjektering og vedlikehold og de som kontrollerer. For sprinklersystemer fremgår det tydelig av regelverket at det skal være et slikt skille, påpeker Elton.

Tidsmillionær

Uavhengig av utviklingen i sprinklerbransjen er han begeistret over utsiktene til å bli tidsmillionær. Som pensjonist har han blant annet planer om å bruke mer tid på kone, barnebarn og båt. Sistnevnte – en snart 60 år gammel motorbåt i tre på 33 fot - er ifølge den ferske pensjonisten blitt litt stemoderlig behandlet med hensyn til vedlikehold de senere årene. Det skal det nå bli en slutt på. Årets båtpuss er i gang. Sammen med kona planlegger han et sommertokt til den idylliske Limfjorden i Jylland i Danmark. Der har de vært før, men i år har de for første gang usedvanlig god tid til å utforske de mange hyggelige havnene langs det 180 kilometer lange sundet som forbinder Nordsjøen med Kattegat.

Men først skal han en tur med Danskebåten til København. Der blir det fag og fornøyelser i skjønn forening sammen med kolleger. En slags siste tur med gjengen. For egen del skal han snakke om pre action- anlegg og samspillet mellom brannalarm- og sprinkleranlegg. Kanskje blir det tid til litt om pumper og vannforsyning også.

Powered by Labrador CMS