Om Brann & Sikkerhet

Brann & Sikkerhet

Utgivelsesplan og annonseinfo

Brann & Sikkerhet er Norges eldste tidsskrift for brannvern og sikkerhet. Den første utgaven av bladet kom allerede i 1926. Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over aktuelle produkter og tjenester.

Utgiver: Stiftelsen Norsk brannvernforening

Ansvarlig redaktør: Rolf Søtorp

Redaksjon: redaksjon@brannvernforeningen.no

Abonnement: Karina Pollen

Powered by Labrador CMS