Samarbeid på tvers av landegrenser er veien å gå for å løse de globale problemstillingene innen brannvern, mener Tommy Arvidsson i CFPA Europe.
Samarbeid på tvers av landegrenser er veien å gå for å løse de globale problemstillingene innen brannvern, mener Tommy Arvidsson i CFPA Europe.

Globale utfordringer

Tommy Arvidsson har jobbet innen brannvern i mer enn 40 år – de siste seks årene som direktør i CFPA Europe. – Forskning, kunnskapsutveksling og samarbeid er den sikreste måten å løse de gigantiske utfordringene vi står overfor på, fastslår han.

Publisert Sist oppdatert

Tommy Arvidsson

  • Alder 69
  • Stilling Direktør CFPA Europe
  • Bakgrunn Master i kjemi fra Chalmers tekniske høyskole, Gøteborg. Ledet Brandforsk i Sverige i sju år, og var i 15 visepresident i den svenske Brandskyddsföreningen. Har vært direktør i CFPA Europe siden 2016.

The Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe) ble grunnlagt i 1974. Det er en medlems­forening som forbinder nasjonale uavhengige organisasjoner som jobber med brannsikkerhet, sikkerhet og/eller nasjonale farer. I dag har CFPA Europe 27 medlemmer fra 24 europeiske land.

– Vårt mål er å øke tryggheten i samfunnet, hovedsakelig for bedrifter, men også for deg som privatperson. Norsk Brannvernforening representerer Norge, og er aktiv i det felles arbeidet vi gjør i CFPA Europe, forklarer Arvidsson.

Arbeidet er basert på følgende aktiviteter:

  • Felles retningslinjer som CFPA Europe produserer, ratifiserer og publiserer. Alle de om lag 60 retningslinjene finnes gratis tilgjengelig på nettstedet www.cfpa-e.eu.
  • Harmonisering av opplæringskurs, slik at medlemmene leverer de samme kursene over hele Europa. Deltakerne får CFPA Europes diplomer eller sertifikater som er anerkjent i Europa.
  • Nettverksbygging og deling av informasjon og kunnskap ved hjelp av nettside, nyhetsbrev og så videre. CFPA Europe er også aktive på sosiale medier, hovedsakelig LinkedIn.

Arbeidsinnholdet er også positivt, fordi vi jobber sammen for en bedre og tryggere verden

Tommy Arvidsson

– Det er foreninger i mange europeiske land som jobber med brannvern. Disse organisasjonene er små i noen land, mens de er veldig store i andre. Det er et krav at alle våre medlemmer må jobbe med brannvern. Noen jobber også med tyveri­sikring og/eller med beskyttelse mot naturkatastrofer i tillegg. Til sammen har disse organisasjonene en utrolig stor kunnskapsbank, og denne kunnskapen og erfaringen ønsker de å spre til alle og enhver, forteller han.

Tommy Arvidsson foran en av de gamle bygningene i Tudorstil i Chester, byen som har vært hjem for ham og familien siden 2016.
Tommy Arvidsson foran en av de gamle bygningene i Tudorstil i Chester, byen som har vært hjem for ham og familien siden 2016.

Negativ spiral

Siden slutten av 2021 har CFPA Europe åpnet for andre kontinenter, og ønsker nå også ikke-europeiske medlemmer velkommen.

– Det er veldig store globale problemstillinger å jobbe med. For eksempel er det mange mennesker som dør i branner hvert år, og i mange utviklingsland er svært mange av dem barn. Det er også viktig at bygninger og lignende utføres på en slik måte at de er holdbare og kan brukes i generasjon etter generasjon. Da må det benyttes bygge­materialer og konstruksjoner som kompliserer branner og brannspredning, sier Arvidsson og peker på at klima­endringene også er en massiv utfordring.

Eastgate Clock i Chester markerer den opprinnelige inngangen til den romerske festningen Deva Victrix. Det er et populært motiv for turister, og sies å være den mest fotograferte klokken i England etter Big Ben.
Eastgate Clock i Chester markerer den opprinnelige inngangen til den romerske festningen Deva Victrix. Det er et populært motiv for turister, og sies å være den mest fotograferte klokken i England etter Big Ben.

– Et varmere klima gir blant annet økt risiko for skogbranner, som allerede i dag står for minst 25 prosent av de globale CO2-utslippene. Flere skogbranner vil produsere flere uønskede utslipp til atmosfæren, og dermed intensiveres klima­problemene i en negativ spiral, poengterer han.

Arvidsson er overbevist om at forskning, kunnskapsutveksling og samarbeid er veien å gå dersom disse problemene skal løses.

– I tillegg er det viktig at vi har politiske ledere som forstår omfanget av problemene. Vi blir dessverre minnet om og om igjen at noen lands ledere er mer opptatt av å utvide sine grenser og øke skatte­kassen, enn å jobbe for en verden som kan overleve, sier han.

En bedre og tryggere verden

Tommy Arvidsson vokste opp i Lycksele og Umeå i Nord-Sverige, og flyttet til Gøteborg hvor han tok en master i kjemi ved Chalmers tekniske høyskole.

– Da jeg studerte var kjemi mitt fokus, men allerede i min første ansettelse ved Wood Research Institute begynte jeg å jobbe med brannvernspørsmål. Jeg fikk jobbe med brann- og eksplosjonsrisiko i sponplateindustrien, samt i et flammehemmende prosjekt. I løpet av disse årene og årene etter jobbet jeg mye med blant annet støveksplosjoner. Jeg var også involvert i en rekke prosjekter i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt på Fantoft utenfor Bergen. Det var spennende og lærerikt å jobbe med kompetente og hyggelige mennesker som for eksempel dr. Rolf K Eckhoff, som senere ble professor ved Universitetet i Bergen, opplyser han.

Chester ble grunnlagt av romerne rundt år 70, og det finnes fremdeles mange spor av den historiske arven i byen. Tommy Arvidsson besøker gjerne den romerske hagen i byen.
Chester ble grunnlagt av romerne rundt år 70, og det finnes fremdeles mange spor av den historiske arven i byen. Tommy Arvidsson besøker gjerne den romerske hagen i byen.

For Arvidsson er det mest spennende ved jobben som direktør ved CFPA Europe at han samarbeider med kvalifiserte mennesker rundt og i Europa.

– Arbeidsinnholdet er også positivt, fordi vi jobber sammen for en bedre og tryggere verden, sier han.

CFPA Europe Ambassadors, er et helt nytt nettverk for enkeltpersoner som ønsker å støtte målet og arbeidet til CFPA Europe. Det er åpent for alle, uansett hvor i verden de bor.

– Ambassadørene får tilgang til et unikt internasjonalt nettverk, de får nyhetsoppdateringer fra CFPA Europe, og får tilsendt utkast til nye retningslinjer på høring. Nettverket er en blanding av personer som jobber med brannsikkerhet, sikkerhet, natur­farer, arbeidssikkerhet og helse, forteller han.

Gratis bibliotek

Samtidig som Arvidsson jobbet innen brannvern i Sverige, blant annet i Brandforsk, The Swedish Fire Protection Association og SweRisk, deltok han i flere prosjekter i CFPA Europe i mange år før han overtok som direktør. Han startet blant annet The Guidelines Commission i 2001, og ledet den frem til 2012. I tillegg ledet han arbeidet i CFPA Europe Natural Hazards mellom 2011 og 2013.

– Mye av arbeidet som gjøres i CFPA Europe formidles kostnadsfritt. Våre 60 guidelines finnes for eksempel som et gratis bibliotek på CFPA Europes hjemmeside, slik at alle som ønsker det kan laste dem ned og lese, forteller han.

Organisasjoner som er medlemmer i CFPA må oppfylle visse krav:

  • De må ha et godt rykte nasjonalt.
  • Kun én forening/organisasjon kan representere sitt land.
  • Deres aktivitetsfelt må omfatte brannforebygging og -beskyttelse, eller sikkerhet eller naturfarer.
  • De må oppfylle vedtektene til CFPA Europe.

Historisk landemerke

Da han overtok stillingen som direktør i CFPA Europe i 2016, valgte Tommy Arvidsson å flytte til Chester i England med kona og de to tenåringsbarna. I Sverige har han i tillegg voksne barn fra et tidligere ekteskap, og flere barnebarn.

Tommy og familien trives godt i England. Både sønnen Patrick og datteren Teresa er aktive innen friidrett, og Tommy bruker helgene til å kjøre dem til ulike stevner.
Tommy og familien trives godt i England. Både sønnen Patrick og datteren Teresa er aktive innen friidrett, og Tommy bruker helgene til å kjøre dem til ulike stevner.

– Da jeg ble tilbudt stilingen virket det mest praktisk for oss å bo i nærheten av London, Manchester, Frankfurt, København eller Paris. Siden jeg og familien min elsker England var det en enkel avgjørelse, ikke minst fordi barna mine allerede kunne snakke, lese og skrive engelsk. Min kone maler ofte landskapsbilder, så hun satte også pris på at vi kom til England, forteller han.

Chester er en vakker by med om lag 85.000 innbyggere, grunnlagt av romerne i år 79.

– Sentrum er godt bevart med blant annet en ringmur bygget av romerne, og i tillegg er det rester av et romersk amfiteater, samt et romersk bad. Byen er et historisk landemerke og beskyttet for fremtiden som et «heritage site» Det er heller ikke langt til storbyene Liverpool og Manchester, og dermed også til to internasjonale flyplasser, noe som letter arbeidet mitt, sier han.

Ananasdyrking i Nord-Thailand

Før familien flyttet til Chester, bodde de i Bangkok i to år.

– Da jeg sluttet i Brandskyddsföreningen i Sverige i 2014 var målet å leve noen år i et land med varmt klima. Siden min kones foreldre bor i Bangkok var det en enkel beslutning å kjøpe hus der, sier han.

På fritiden elsker Tommy å gå i fjellet. Her er han på en av sine turer i Peak District, med Lose Hill og Greater Ridge i bakgrunnen.
På fritiden elsker Tommy å gå i fjellet. Her er han på en av sine turer i Peak District, med Lose Hill og Greater Ridge i bakgrunnen.

Barna gikk på en amerikansk internasjonal skole, slik at de ble gode i engelsk, samtidig som de i løpet av oppholdet lærte å forstå thai uten problemer. Familien var også involvert i et prosjekt der de hjalp to fattige skoler i Nord-Thailand med skolebøker.

– Det var også en opplevelse for våre to barn å se hvor enkle og dårlige skoler det er i enkelte deler av Thailand. I Nord-Thailand leide vi også et jordstykke hvor vi dyrket ananas, en liten bedrift som min kones familie tok over da vi flyttet til England, forteller Arvidsson.

Tommy Arvidsson har alltid vært flittig med trening, et grunnlag han la allerede i ung alder gjennom å delta i konkurranser på ski.

– Fordi jeg har litt norsk blod i kroppen, elsker jeg selvfølgelig å gå på tur. Landskapene i England, Wales og Skottland har mye å tilby, og de er også lettere å gå i enn svenske og norske fjell, sier han.

Mye av fritiden går med til å følge opp barnas aktiviteter.

– Datteren min er aktiv i friidrett, og annenhver helg i løpet av sommeren har hun konkurranser på forskjellige steder i Nordvest-England. Å følge henne til forskjellige konkurransesteder er kjempe­gøy, sier han.

Powered by Labrador CMS