Norges Brannskole ligger i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

135 millioner kroner ekstra til brannskolen

Det er ikke mulig å få ferdig den nye brann- og redningsskolen innenfor det vedtatte budsjettet. Regjeringen lover i revidert nasjonalbudsjett penger til å få prosjektet i mål.

Publisert Sist oppdatert

Den nye fagskolen i Tjeldsund har vært etterlengtet for bransjen, og det er knyttet store forventninger til oppstarten av utdanningen. Arbeidet har likevel vært komplisert.

Pengene som ble bevilget i 2021 er ikke lenger nok. Kompleksiteten i prosjektet har vært undervurdert fra starten av, ifølge regjeringen. Dette skal ha ført til at anbudsgrunnlaget i prosjektet ble mangelfullt. Konsekvensene er større endringer i prosjektet og i kontrakter med entreprenørene som skal bygge skolen, forklarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er bred politisk enighet, og viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å etablere en ny fagskoleutdanning for brann og redning. Etableringen av et to-årig fagskoleløp krever utvidelse av øvingsfelt, undervisningsbygg med mer på det som tidligere var Norges brannskole i Tjeldsund, sier Bondevik til Brann & Sikkerhet.

Blar opp

Regjeringen lover derfor i revidert nasjonalbudsjett mer penger til prosjektet. Der blir det omtalt som nødvendig for å sikre at fagskolen skal bli realisert.

– DSB er fornøyd med at regjeringen følger opp etableringen av ny fagskole, sier Johan Marius Ly. Han er fagdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Selve byggeprosjektet øker fra 604,4 millioner til 739,9 millioner kroner. Brukerutstyrprosjekter får økt sin ramme fra 138,1 millioner kroner til 162,6 millioner kroner. De tidligere summene er basert på prisnivåer slik de var 1. juli 2022. De nye summene er regnet ut ifra prisnivået i 2023.

Bondevik forklarer at skolen kan ende opp med å koste mindre enn dette. Ifølge Statsbygg skal det bare være behov for rundt 45 millioner kroner mer. De ytterligere millionene er en fullmakt som kan brukes hvis det blir behov, sier Bondevik.

Bildet er av Trygve Slagsvold Vedum under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Han står i en sal fylt av journalister.
EKSTRA: Regjeringen betaler de ekstra kostnadene for å få i stand den nye brann- og redningsskolen.

Dette er heller ikke første gang budsjettet for prosjektet sprekker. Så sent som i statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget rundt 140 millioner kroner til å starte prosjektet. Til statsbudsjettet i 2022 var rammen økt til 340 millioner kroner. Også den gang ble det vist til at skolen ikke ville være realiserbar uten ekstra midler, skrev Fagbladet.

Skal holde til ferdigstilling

Det er Statsbygg som har ansvaret for utbyggingen av den nye fagskolen. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim forklarer at det ble avdekket feil og mangler som har ført til behov for større endringer i prosjektet. Dette har også ført til ekstra kostnader.

– Dette omhandler flere ulike forhold. Det er for eksempel et større omfang av forurenset grunn enn forventet. Robustheten til de tiltakene som er beskrevet i anbudsgrunnlaget ved økt detaljering, viser behov for andre løsninger enn det som er beskrevet og priset av entreprenøren, sier hun.

Forurenset grunn er også tidligere oppgitt som noe av årsaken til tidligere kostnadssprekker ved prosjektet.

Aschim sier det ville vært en risiko for at "prosjektet ikke ville hatt tilstrekkelig god kvalitet" uten de ekstra midlene. Hun legger også til at det fortsatt er usikkerhet i prosjektet. Derfor er det tatt høyde for eventuelle ekstra kostnader når rammen nå blir økt.

– Med gjenstående usikkerhet i prosjektet – er det fare for at budsjettrammen vil kunne sprekke, eller vil dette dekke alt av planlagte byggekostnader av den nye fagskolen med øvingsfelt, hybler for studenter med mer?

– Kostnadsrammen er øvre ramme med usikkerhet og skal holde til gjennomføring, svarer Aschim.

Ingen mulig innsparing

Også Bondevik er klar på at på at prosjektet skal ende med åpningen av en god nok fagskole til at den kan bli godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Det ligger som absolutt krav fra Justisdepartementet. Dette har ligget fast hele veien. En ekstern kvalitetssikrer har vurdert mulighetene for kutt i prosjektet, og kommet til at det ikke er noen hensiktsmessige kutt som kan komme til fratrekk fra kostnadsrammen. Derfor er det nødvendig å justere rammen for å sikre at brannskolen skal oppfylle formålet som har vært meningen, sier han.

Bondevik legger til at oppdraget er uendret fra justisdepartementet sin side.

– Det er således ikke slik at det er kvaliteten ved den kommende skolen som er økt. Det ble dyrere å realisere det prosjektet det hele tiden har vært planlagt for, sier han.

Trenger også tid for å få alt klart i Tjeldsund

Karl Erik Arnesen er rektor ved skolen. Han sier til Brann & Sikkerhet at det har vært behov for å gjøre tilpasninger, men at det nå skal være nok penger til behovene i 2024.

Målet har vært at skolen skulle være klar til å ta imot 20 studenter fra januar neste år. Framdriften i arbeidet har vært god, men målet må justeres, forklarer Arnesen.

– Første kull ved utdanningen starter trolig i januar 2024. Men de vil starte et annet sted enn Tjeldsund. Øvingsfeltet blir ikke klart før mars 2024, sier han.

Arnesen forklarer at DSB nå jobber med å finne en annen, god løsning som kan fungere fram til anlegget i Tjeldsund står klart.

Ferdig med opptaksprøvene

De siste ukene har også flere ansatte fra brann- og redningsskolen reist landet rundt. Der har de besøkt seks brannvesen som har vært verter for opptaksprøven for nye studenter.

– Den siste ble gjennomført i Rogaland onsdag denne uka. Vi har vært alle stedene der testene er gjort. Tromsø, Trondheim, Bodø, Tønsberg, Bergen og Stavanger. Det har vært fantastisk oppfølging fra disse brannvesenene. Jeg var selv i Tønsberg, og så da prøver som ble gjort på en fin og god måte, sier Arnesen.

656 søkere hadde skolen som førstevalg. Og ifølge var det mulig å se motivasjonen til søkerne.

– De gjør alt de kan! Jeg må minne om at vi ikke rangerer studentene på disse prøvene. Det er bestått eller ei. For noen er det lett å komme seg gjennom kravene. For andre er det vanskeligere eller ikke mulig. Det kan det være ulike årsaker til, for eksempel sykdom eller at de ikke er i god nok form, sier Arnesen.

Powered by Labrador CMS