Nils-Erik Haagenrud er leder for Norsk brannbefals Landsforbund.

Reklamerer for reisestipend

Medlemmer i Norsk brannbefals Landsforbund (NBLF) har lenge kunnet søke om reisestipend for studieopphold i utlandet. Etter to år med pandemi og begrenset reiseaktivitet for de fleste, håper NBLF nå på flere søkere til ordningen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil oppfordre flere medlemmer til å søke reisestipend og muligheten til å skaffe seg faglig påfyll gjennom studieopphold i utlandet. Studiereiser er lærerike og gir gode muligheter for både nettverksbygging og erfaringsutveksling, reklamerer Nils-Erik Haagenrud, leder for NBLF.

Han opplyser at ordningen med reisestipend for brannbefal har eksistert siden midten av 90-tallet. Haagenrud deltok på 90-tallet med en studie av 11X- organiseringen, dvs. nødetatene og hvordan disse var organisert i de nordiske landene. De første årene var det rift om støtte til reise og studieopphold i USA hvor norske brannbefal inkludert Haagenrud dro for å studere Enhetlig Ledelse System (ELS).

– Den gang var DSB ved Even Skredsvig en aktiv pådriver sammen med forsikringsselskapet Skogbrand. På denne tiden fikk man også studiestipend fra Innenriksdepartementet i USA, forteller lederen av NBLF.

I 2008 ble Nordisk brannbefals studieuke etablert. Studieuken arrangeres hvert år. Tre brannbefal fra hvert av de nordiske landene får mulighet til å delta.

Eksterne bidragsytere

Siden 2007 har ordningen med reisestipend vært organisert med et sekretariat og et utvalg som mottar, vurderer og innvilger søknader. I «Reisestipend- og utdanningsutvalget» (RUU), sitter representanter fra NBLF, DSB og forsikringsselskapene KLP og Skogbrand. Det er disse institusjonene som finansierer ordningen. Det tildeles stipend for til sammen 60 000 kroner årlig og mer enn 20 reisestipend er tildelt siden 2007. Foruten medlemmer i NBLF kan også ansatte i KLP Forsikring søke på ordningen.

Ifølge Haagenrud står søkerne ganske fritt i valg av tema for studiereisen enten temaet er knyttet til forebygging eller beredskap. Søkerne har også stor frihet når det gjelder valg av reisemål og reiserute.

– Så lenge innholdet i studien vil ha aktualitet for andre som jobber innen brann- og redning, er vi åpen for kreative forslag og ideer til tema. Vi har dessuten liggende en liste på våre hjemmesider som kan være aktuelle, opplyser Haagenrud.

Kunnskapsdeling

De fleste som søker og får innvilget reisestipend, kommer ifølge Haagenrud fornøyd tilbake etter endt studieopphold i utlandet. Tilbakemeldingene er stort sett positive, både når det gjelder det praktiske opplegget rundt oppholdet, undervisningen og det faglige utbyttet.

– Før avreise bidrar vi med tilrettelegging av reise og studieopphold for de som ønsker det. Vi har gode kontakter i de brannfaglige miljøene i Europa som kan hjelpe de som får innvilget reisestipend. Det vi krever i retur fra aktuelle kandidater er en faglig rapport, et enkelt regnskap og en presentasjon av studien. Poenget med dette er å sikre kunnskapsdeling blant medlemmene våre, forklarer Haagenrud.

Powered by Labrador CMS