Felles samarbeid for et brannsikkert Europa.
Felles samarbeid for et brannsikkert Europa.

Felles brannvern i Europa

The Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe) er en sammenslutning av nasjonale organisasjoner i Europa som primært er opptatt av brannforebygging, brannvitenskap og brannsikkerhet. Målsetningen er å fremme kunnskap, forståelse og samarbeid mellom medlemslandene i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Om CFPA Europe

  • Forening med 26 medlemsland og unike nettverk.
  • Grunnlagt i 1974.
  • Styres av vedtekter.
  • Administrasjonsutvalget representerer alle medlemmer.
  • Innflytelsesrikt arbeid innen opplæring, retningslinjer, sikkerhets- og informasjonskommisjon.
  • Produkt: retningslinjer, opplæring og informasjon.
  • Informativ nettside og nyhetsbrev.

CFPA Europe har lansert sin ambassadør­ordning. Ambassadørordningen sørger for at en rekke fagfolk fra medlemslandene møtes og deler sin kunnskap om brannvern på tvers av landegrenser.

Enhver som arbeider med brannvern eller som har stor interesse for sikkerhet eller brannsikkerhet kan søke om å bli ambassadør i CFPA Europe, det spiller ingen rolle hvor en bor. Hensikten med ambassadørprogrammet er å øke bevissthet rundt brannvern og brannsikkerhet på et europeisk nivå.

Ambassadørene blir en del av et stort europeisk nettverk, de får muligheten til å diskutere med andre ambassadører, de får tilgang til det nyeste som skjer innen brannvern og de får mulighet til å påvirke med egne ideer og innspill.

Seniorrådgiver i Brannvernforeningen, Tom Erik Galambos, er en av de norske ambassadørene i ambassadørprogrammet. Han mener det er svært viktig og hensiktsmessig at alle som arbeider innen brannvern ønsker å bidra.

– Det som er bra med å være ambassadør er at man aktivt får være med på å påvirke, utvikle nye retningslinjer og bygge nettverk. Et av målene med et felles nettverk er at man får bli med inn i en diskusjonsgruppe med andre i bransjen og får bidra med å påvirke. I tillegg får man god informasjon om ulik forskning innen brannfaget, forteller Galambos.

En helhetlig bransjestandard

CFPA Europe er et samarbeidsorgan der de fleste brannvernforeningene i Europa deltar. Samarbeidet går hovedsakelig på brannvern og brannforebygging, og er delt opp i ulike komiteer. Formålet med CFPA Europe er å få likhet i brannvernarbeidet i Europa.

Brannvernforeningen er representert i Training Commission som er et samarbeid mellom kursavdelingene i de europeiske brannvernforeningene. Her utvikles felles kursplattformer, fagplaner og læringsmål.

Det er opp til hvert enkelt medlemsland hvor mange seksjoner og retningslinjer en ønsker deltakelse i. Hensikten er å få en helhetlig bransjestandard, slik at man kan utarbeide en felles standard for brannvern.

– Vi ønsker på sikt at vi kan få en felles bransjestandard og en felles brannvernstandard. Vi har blant annet et samarbeid rundt kurs med en opplæringsmanual med beskrivelser av hva vi skal forplikte oss til å levere. En av forutsetningene er at vi hvert år må foreta en internkontroll som vi sender til kommisjonen, slik at de ser at vi har gjennomført. Vi har i tillegg jevnlig evalueringer med andre medlemsland, sier Galambos.

Utveksling av informasjon

Kvalitetssikring er et gjennomgående krav i enhver seksjon. Det blir laget felles europeiske fagplaner med blant annet kursinnhold.

– Vi har samarbeidet godt rundt kurs og jobbet mye med å få en felles oversikt og et felles mål for hvordan opplæringen skal være. Det er stort å få være en del av CFPA Europe, sier Galambos.

Målet er å oppmuntre til utveksling av informasjon som kan bidra til beskyttelse av liv og eiendom. Det skal være enkelt å samarbeide og gjennomføre felles programmer slik at man holder seg oppdatert på den seneste forskningen og studier. Et av formålene er å fremme europeiske perspektiver og bidra til utvikling av brannvernorganisasjoner i nye land.

Powered by Labrador CMS