Krzysztof Biskup presenterte handlingsplanen på International Safety Education Seminar i Dublin i mars.
Krzysztof Biskup presenterte handlingsplanen på International Safety Education Seminar i Dublin i mars.

Handlingsplan for Europa

En handlingsplan med seks konkrete fokusområder er utviklet for å bedre brannsikkerheten i europeiske hjem. Planen er basert på innspill fra 338 brannsikkerhetseksperter, i kombinasjon med forskning og kunnskap fra etablerte prosjekter. Arbeidet er godt i gang, og man ser resultater på flere av fokusområdene.

Publisert Sist oppdatert

Med målsetning om å sette fokus på brannsikkerhet på flere ulike områder, organiserte European Fire Safety Alliance (EuroFSA) arrangementet European Fire Safety Week for første gang i november 2019. På arrangementet deltok en rekke eksperter som delte av sin kunnskap for at man skulle få et bedre bilde av hva som må gjøres for å forbedre brannsikkerheten for innbyggere i hele Europa.

Arrangementet resulterte i en handlingsplan med konkrete prioriteringer man må gjøre for å forbedre brannsikkerheten i europeiske boliger. Handlingsplanen ble lansert av EuroFSA i 2020, og består av seks ulike fokusområder og ti konkrete handlinger. EuroFSA har tatt en ledende rolle for å samle aktører og partnere som skal involveres i arbeidet.

Blant medlemmene i EuroFSA finner vi ulike interessenter fra EUs medlemsland, inklusive brann- og redningstjenester, forskningsinstitusjoner og ikke-statlige organisasjoner som arbeider med brannsikkerhet. I tillegg jobber man med EU-parlamentet og EU-kommisjonen. I leder­stolen hos alliansen sitter Krzysztof Biskup, tidligere direktør for det vitenskapelige forskningssenteret for brannsikkerhet i Polen. Med seg på laget har han blant annet nederlandske Rene Hagen, professor i brannsikkert, og belgiske Chris Addiers, tidligere styreleder for European Fire Officer Associations.

– Det unike med handlingsplanen er det brede, internasjonale samarbeidet som ligger til grunn. Institusjoner og eksperter fra det brannfaglige miljøet i de fleste EU-land har vært involvert i både utviklingen og gjennomføringen av aktiviteter i handlingsplanen, sier Biskup.

Fokusområdene i handlingsplanen

  • Den økende gruppen sårbare personer
  • Redusert evakueringstid
  • Brannsikkerhet som en del av energiomstillingen
  • Bevissthet rundt brannsikkerhet
  • Felles europeisk statistikk på boligbranner
  • Felles europeisk kommunikasjon og samarbeid

Arbeidet har gitt resultater

Brannvernforeningen var til stede da Biskup presenterte handlingsplanen på International Safety Education Seminar i Dublin i slutten av mars måned i år. Der kunne han fortelle at handlingsplanen består av ti konkrete handlinger som skal heve brannsikkerheten i europeiske hjem. Ulike prosjektgrupper bestående av interessenter fra EUs medlemsland jobber med de enkelte handlingsområdene. Alt arbeidet i de ulike prosjektene foregår på frivillig basis. Biskup forteller at pandemien har bremset oppstarten på noen av disse prosjektene, mens de allerede er kommet godt i gang med arbeidet på andre områder.

– På fokusområdet som omhandler redusert evakueringstid, har det allerede blitt gitt ut flere rapporter, inklusive en rapport med fokus på røykspredning i bolighus, samt en rapport om brannsikkerhet tilknyttet sigaretter med redusert tenningstilbøyelighet, forteller Biskup.

I tillegg har det blitt jobbet aktivt med fokusområde 3, som handler om at brannsikkerhet skal være en uatskillelig del av energiomstillingen. Konkrete innspill til hvordan brannsikkerheten må stå i sentrum av energiomstillingen har blitt spilt inn i viktige EU-reguleringsdokumenter, som Bygnings­energidirektivet og Energieffektivitets­direktivet. På handlingsplanens nest siste fokusområde, en felles europeisk statistikk på boligbranner, har man allerede fått gode resultater.

– FireStat har vært et svært vellykket prosjekt i arbeidet med å tette datahull og bane vei for et paneuropeisk brannsikkerhetsarbeid. Allerede har 19 medlemsland uttrykt interesse fra å ta i bruk funnene fra dette prosjektet, forteller Biskup.

Prosjektet EU FireStat samler kunnskap og erfaringer fra ni forskjellige internasjonale brannsikkerhetsinstitusjoner. Prosjektet har som mål å kartlegge terminologien som blir brukt og samle inn eksisterende data fra brannhendelser i alle medlemsstatene. Fra dette skal man foreslå en felles terminologi og metode for å samle inn nødvendig data.

Et pågående arbeid

På spørsmål om det er en sluttdato på prosjektene i handlingsplanen, svarer Biskup at dette vil være et pågående arbeid, og at oppdateringer eller endringer kan forekomme etter hvert som det dukker opp nye trender eller trusler knyttet til brannsikkerheten i europeiske hjem. Han legger til at EuroFSA ønsker enda flere samarbeidspartnere velkommen i arbeidet.

– Vi holder dørene åpne for nye mennesker og organisasjoner som ønsker å bidra inn i våre prosjektgrupper, og støtte implementeringsprosessen av handlingsplanen, avslutter Biskup.

Powered by Labrador CMS