Karl Erik Arnesen gleder seg til å starte med nye utfordringer.
Karl Erik Arnesen gleder seg til å starte med nye utfordringer.

Rektor ansatt på den nye Brann- og redningsskolen

Det er Karl Erik Arnesen som har takket ja til stillingen som rektor på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund i Troms og Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Arnesen kommer fra stillingen som direktør ved UiT Campus Harstad, og har lang fartstid fra Forsvaret. Han har tjenestegjort over hele landet, blant annet ved Brigaden i Nord-Norge, på Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge og ved Forsvarssjefens situasjonssenter. I tillegg kjenner han brann-Norge godt.

Fra 2005 til 2011 jobbet Arnesen på Norges brannskole, de siste tre årene som direktør. Han var også med i utvalget som utarbeidet NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer – helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet. Denne utredningen legger mye av grunnlaget for den høyere yrkesfaglige utdanningen som skal tilbys på Brann- og redningsskolen.

– Jeg er hellig overbevist om at dette blir et enormt kompetanseløft. Brannfolk fortjener å styrke kompetansen. Med den nye Brann og redningsskolen får vi en toårig praktisk rettet utdanning med solid teori, og jeg tror dette blir helt supert for brannfolk i både heltid og deltidsstillinger, sier Arnesen.

Beredskap, forebygging og forventinger

Utdanningen skal omfatte beredskap, forebygging, nødalarmering og felles sentraler. Det skal i tillegg være en god synergi mellom brannskolen og kursvirksomhet.

– Jeg har troen på at brann-Norge vil være med å bidra til at dette blir en utdannings­institusjon som alle kan være stolte av. Stolthet bygges gjennom tillitt og å inkludere de rette menneskene. Vi må ha en forståelse for hva vi skal gjøre og hva brannvesenet skal gjøre. Målsettingen er at vi skal skape skikkelig gode brannforebyggere og beredskapsfolk, sier Arnesen.

Det er med en stor grad av ydmykhet og en gjennomgående entusiasme Arnesen tiltrer i sin nye stilling.

– Den kompetansen brannvesenet sitter på gjør meg ydmyk. Dette er folk jeg virkelig har respekt for. Jeg gleder meg masse, men jeg er veldig bevisst på at dette er en særdeles utfordrende jobb. Det å få skikkelig infrastruktur og ha gode arenaer for studentene. Jeg er ganske sikker på at grunnlaget er veldig godt. Brann-Norge og vi må dra lasset sammen og i samme retning. Det gjelder alle som har hjerte for brannfaget. Det å kunne engasjere folk er viktig og derfor er dette så utrolig spennende å få være med på. Man skal glede seg, men man skal også ha substans og spille på de gode kreftene der ute. Lysten til å få være med å bidra er altoppslukende, sier Arnesen.

Viktig utdanning for beredskapen

Brann- og redningsskolen etableres i Tjeldsund kommune utenfor Harstad, der Norges brannskole ligger i dag. Mens dagens skole kun tilbyr kurs av kortere varighet, vil den nye Brann- og redningsskolen også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå: En toårig grunnutdanning på heltid for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. I 2024 skal skolen stå klar til å ta imot 160 studenter og 2500 kurselever i året. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som leder etableringen, og skolen vil være en enhet underlagt DSB.

Powered by Labrador CMS