Norges Brannskole ligger i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.
Norges Brannskole ligger i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Fagskolen alle venter på

En ny fagskole for brann- og rednings­personell skal etter planen ta imot det første studentkullet høsten 2023. Blant brannvesen er det store forventninger til den nye utdanningsmodellen.

Publisert Sist oppdatert

Brann- og redningsskolen, fagskole og kurssenter for brann- og redningspersonell er navnet på skolen som får plass på tomten til Norges Brannskole i Tjeld­sund kommune i Troms og Finnmark. Skolen vil tilby et toårig studium med praksisperiode. Målet er at studenter skal kunne gå direkte inn i beredskapsarbeid etter endt utdanning.

– Brannvesenets oppgaver blir stadig flere og mer komplekse, noe som også krever ny kompetanse. Det er derfor på høy tid med et nasjonalt utdanningsløft for brann- og redningspersonell, sier brannsjef Jon Myroldhaug i brann- og redningsetaten i Oslo (BRE).

Heltidskonstabler

Han er leder for landets største brannvesen med over 500 ansatte og forventer at den nye utdanningen leverer et tilstrekkelig antall gode jobbsøkere både til eget og andre brannvesen. Det gjelder i første rekke å få dekket behovet for nye heltidskonstabler fullt ut. Myroldhaug mener også at utdanningen må inneholde grunnleggende opplæring i nødmeldetjenesten, oppdragshåndtering og verktøy for oppdragshåndtering.

– Dette er en del av faget, og det vil skape økt interesse for tjenesten over tid og bidra til bedre rekruttering. Samtidig må ikke den nye dimensjoneringsforskriften for brann- og redningsvesen diskvalifisere 110-kandidater med annen kompetanse, sier brannsjefen i Oslo.

Om fagskolen

• Vil være underlagt DSB• Skal utdanne 160 studenter årlig• Toårig studieløp, hvorav tre semestre i Tjeldsund og et semester i praksis hos et brannvesen• Studentene får dessuten tilgang til en digital læringsarena (Branntavla).• Både yrkesfag og studiespesialisering fra videregående skole eller relevant realkompetanse kan gi opptak til studiet.


Opplæring for deltidspersonell

Parallelt med fagskole for hel­tids­personell, planlegges en forbedret og mer fleksibel utdanning for deltidspersonell. Den består av grunn­opplæring på 360 timer, der 70 prosent vil foregå digitalt og 30 prosent er oppmøtebasert undervisning. Fagskolen legger til rette for opplæring av deltidspersonell, men kommunene har ansvar for at opplæring ­gjennom­føres.

Han er opptatt av at den nye fagskolen må utnytte mulighetene som ligger i digitale løsninger og søke samarbeid med andre utdanningsaktører. Brann- og redningsvesenet må på sin side legge til rette for å kunne bidra med lærekrefter, ifølge Myroldhaug.

Mange deltidsmannskaper

Mens beredskapsstyrken i Oslo er basert på heltidsmannskaper, er andre brannvesen helt eller delvis basert på deltidsmannskaper. Det er i alt 8500 deltidsmannskaper her i landet.

– Det finnes ikke deltidsbranner. Derfor er det viktig at også deltidspersonell får en grunnkompetanse av høy kvalitet, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland Brann og redning IKS.

Han rår over en beredskapsstyrke på 140 heltidsmannskaper og 180 på deltid.

– Ettersom 70 prosent av grunnopplæringen for deltidsmannskaper vil foregå digitalt, er det viktig at disse får et tilstrekkelig antall oppmøtebaserte samlinger med undervisning og praktiske øvelser, understreker Haagenrud.

Generelt er han opptatt av at den nye fagskole­utdanningen må dekke rekrutteringsbehovet. Den må favne bredt og gi studentene god samfunnsforståelse og et godt grunnlag for å vurdere samfunnsrisiko.

– Utdanningen må være dynamisk i den forstand at den følger og tilpasser seg samfunnsutviklingen og de utfordringene denne gir for både beredskap og forebygging, fremholder Haagenrud.

Stabile lærekrefter

Brannsjef Anne-Sofie Heum ved Sandefjord brann- og redning er opptatt av å få dekket rekrutteringsbehovet gjennom en mer standardisert utdanning basert på oppdatert kunnskap og arbeidsmetodikk. Hun mener dette krever gode og stabile lærekrefter.

– Kandidatene bør ha et godt nok grunnlag i alle redningstekniske disipliner slik at det bare er lokale tilpasninger og drill som gjenstår, poengterer Heum som rår over en beredskapsstyrke på 28 heltidsmannskaper og 20 deltidsmannskaper.

Hun er spent på hvordan seleksjon basert på personlig egnethet vil bli ivaretatt og hvordan en innfasing fra dagens utdanningsmodell til fagskolemodellen skal foregå.

Savner maritim kompetanse

For brann- og redningssjef Alf Magne Smørholm i Nordmøre og Romsdal Brann- og redning IKS er det avgjørende at studentene kan settes rett inn i beredskap etter endt utdanning. Smørholm leder et brannvesen med 243 ansatte. Beredskapsstyrken har både hel- og deltidsansatte.

– For oss som har ansvar for kystkommuner og brannbåt med krav til maritim kompetanse kan det se ut som fagplanen har svakheter på dette feltet, sier Smørholm.

Kvam brann- og redning i Vestland er blant landets mindre brannvesen med to heltidsansatte og femti på deltid. I likhet med brannsjefen i Rogaland er brannsjefen i Kvam, Torleif Ones, opptatt av at deltidsmannskaper må få en god grunnutdanning.

– Utdanningen må kunne gjennomføres på en effektiv måte. Det er viktig å huske på at ingen ønsker å gå to år på skole for å få to prosent stilling i et deltidsbrannvesen, fremholder Ones.

Powered by Labrador CMS