Tommy Carnebo holdt foredrag på Brannvernkonferansen om batteribranner i bygninger.

Brenner for batterisikkerhet

Salg av elbiler og andre batteridrevne fremkomstmidler som elsykler og elsparkesykler har tatt av. Men kunnskap om brann- og eksplosjonsfaren ved feil håndtering av batteriene er fortsatt mangelvare hos mange brukere.

Publisert Sist oppdatert

– Folk flest vet lite om batterisikkerhet og hva som kan gå galt ved lading og oppbevaring av litium-ionbatterier. Det er ikke så rart ettersom elektrifiseringen av samfunnet med økt bruk av batteridrevne fremkomstmidler ikke har pågått så lenge, sier Tommy Carnebo, spesialist på risikohåndtering i Dafo vehicle fire protection AB.

Carnebo har fra før 20 års erfaring som brannmann ved Södertörns brandförsvarsförbund i Sverige. Her arbeidet han inntil i fjor, hvor han har skaffet seg solid kompetanse på branner i kjøretøy. De siste årene i brann- og redningstjenesten jobbet han mye med brannsikkerhet i el- og hybridbiler samt gassdrevne kjøretøy.

Ettertraktet foredragsholder

– Å kunne vise til konkrete eksempler fra slokkeinnsatser hvor batteridrevne kjøretøy og andre batteridrevne fremkomstmidler har vært involvert, er en fordel når vi skal ut med budskap knyttet til batterisikkerhet, understreker Carnebo.

På kort tid er han blitt en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland, både blant bilforhandlere, reparasjonsverksteder, eiendomsbesittere og forsikringsselskaper. Batterisikkerhet var også tema for et foredrag Carnebo holdt på Brannvernkonferansen 10. mai i år. Der listet han blant annet opp seks risikofaktorer knyttet til litium-ionbatterier.

– Foruten å være ekstremt energirike inneholder batteriene brannfarlig elektrolyttvæske. De er dessuten exotermiske, det vil si at de kan eksplodere. Videre kan batteriene få skader av slag og støt. Begynner det å brenne i batteri er det nærmest umulig å slokke. Røyken som dannes er giftig og svært helseskadelig, understreker Carnebo.

Vanlige brannårsaker

På spørsmål om hvorfor det begynner å brenne i litium-ionbatterier, peker han blant annet på skader som følge av slag, støt eller vibrasjoner. Det gjelder særlig batterier til elsykler og elsparkesykler. Blant andre årsaker nevner han termiske hendelser (thermal runaway) i batteriet – en prosess hvor et allerede varmt batteri utsettes for en hurtig og ekstrem overoppheting. Som en følge av dette kan batteriet både ta fyr brann og eksplodere.

– Videre kan batterier som utsettes for fukt og kondens begynne å brenne som følge av kortslutning i en eller flere battericeller. Vi har også eksempler på litium-ionbatterier som har tatt fyr på grunn av overlading. Derfor er det viktig å ikke lade elbilbatterier opp til mer enn 80 prosent av full kapasitet. Hurtiglading bør heller ikke gjøres mer enn fem ganger på rad før man foretar en langsom lading, påpeker Carnebo.

God ventilasjon

Litium-ionbatterier bør ifølge Carnebo helst lades og oppbevares i godt ventilerte rom som ikke er oppholdsrom eller del av rømningsvei. Rommene bør være avstengt med lukkede dører. Ideelt sett bør lading og lagring av batteriene skje utendørs og ikke inne i bygninger hvor mennesker oppholder seg. Men han medgir at verden ikke er ideell. Rommene hvor batterier lades bør derfor være utstyrt med følsomme kombinasjonsvarslere som reagerer både på varme, røyk og gass.

– Tidlig varsling er avgjørende med tanke på at branner i litium-ionbatterier gir svært giftige og helseskadelige gasser. Det gjelder ikke minst om det oppstår en termisk hendelse i batteriet hvor både brannen og spredning av gasser skjer veldig hurtig, fremholder Carnebo.

Powered by Labrador CMS