Jan Hanstveit (t.h.) i arbeid på en branntomt sammen med en kriminaltekniker fra politiet.

Strømførende «brannverstinger»

Ladere og batterier er stadig oftere kilde til bygningsbranner med elektrisk årsak. Det viser statistikk fra Eviny Elsikkerhet AS som bistår Vest politidistrikt ved etterforskning av branner på Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

At en stor andel branner i boliger og andre typer bygg skyldes bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr har vært kjent i en årrekke, både for myndigheter, lokale eltilsyn og andre som jobber med brannforebygging. Av 3210 bygningsbranner som er registrert i BRIS for 2021, startet 689 eller drøyt 22 prosent i elektrisk utstyr.

– Vi ser imidlertid nye trender når det gjelder hvilke typer elektrisk utstyr som starter branner, sier seniorrådgiver Jan Hanstveit i Eviny Elsikkerhet i Bergen.

Det sakkyndige selskapet er en del av Eviny–konsernet som tidligere het BKK. Selskapet utfører tilsynstjenester for Det lokale eltilsyn (DLE) i flere nettselskaper og dekker blant annet store deler av Vestlandet. Selskapet bistår dessuten Vest politidistrikt i om lag 60 til 70 brannsaker i året. Som en av tre spesialister på brannutredning i Eviny har Hanstveit hatt dette som hovedarbeidsfelt siden 2006.

Ladere og batterier

– Vi har statistikk for perioden 2017-2021 som viser at ladere og batterier sammen med elektrisk utstyr for kjøretøy har vært kilde til mer enn 20 prosent av brannene hvor vi har medvirket i etterforskningen sammen med politi og brannvesen. Dette er en skremmende trend som sannsynligvis vil bli enda tydeligere i årene som kommer, poengterer Hanstveit.

Branner i kategorien «ladere og batterier» skyldes svært ofte defekte litium-ionbatterier eller feil på tilhørende batterihåndteringssystemer (BMS). Blant eksempler på elektrisk utstyr med litium­ion-batterier nevner Hanstveit alt fra hårklippemaskiner, hodelykter og modellfly til elsykler, elsparke­sykler og ståbrett. Den erfarne brannutrederen minner om at litium-ionbatterier har stor energitetthet og er sårbare for slag, støt, fuktighet og kulde.

– Batteriene må derfor behandles med forsiktighet og lades med original lader. Selv om de fleste branner i litium-ionbatterier oppstår under lading, har vi også eksempler på branner som har startet i gamle bærbare datamaskiner som har ligget på loftet i flere år uten å ha vært i bruk, forteller Hanstveit.

En stor andel branner i boliger og andre typer bygg skyldes bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr.

Dårlig kvalitet

Markedskontroller som Eviny Elsikkerhet utfører sammen med andre DLE og sakkyndige selskaper på vegne av DSB, viser at elektrisk utstyr produsert i utlandet kan ha høyst varierende kvalitet.

– I dag kan du få kjøpt nesten alt på nett. Handler du i en utenlandsk nettbutikk er sjansen stor for at du kjøper et produkt som ikke tilfredsstiller det norske regelverket. Da er du også importør for produktet og sitter med et helt annet ansvar hvis noe går galt, for eksempel om det oppstår en brann. Akkurat det er det mange som ikke er klar over, advarer Hanstveit.

Til kategorien «elektrisk utstyr for kjøretøy» hører blant annet motorvarmere, utstyr for lading av batterier i fossilbiler og ladeutstyr som følger med elbiler og som kun bør benyttes til «nød­lading». Hanstveit har flere eksempler på branner som har startet i skjøteledninger og utstyr for nødlading av elbil.

– Men vi har heldigvis hatt svært få branner som har startet i selve bilen under lading, opplyser han.

Ventilasjonsvifter er en annen type elektrisk utstyr som har ført til et økende antall branner på Vestlandet de siste fem årene. Dette skyldes i hovedsak noen baderomsvifter fra Flexit som viste seg å være brannfarlige og derfor ble tilbakekalt fra produsenten.

– Vi hadde en periode også mange branner i varmtvannsberedere fra OSO som følge av en svakhet i pluggtilkoblingen av tilførselsledningen. Produsenten tok heldigvis dette på alvor, og de siste to årene har vi nesten ikke hatt noen branner i disse, sier Hanstveit.

Hanstveits råd ved kjøp, bruk og lading av elektriske produkter

  • Benytt norske butikker eller nettbutikker. Produktene skal da være CE-merket og lovlig å omsette og bruke i Norge.
  • Følg brukerveiledningen både ved bruk, lading og vedlikehold av produktet.
  • Lad kun når du er til stede og våken.
  • Sørg for å ha røykvarsler i rommet der du lader.
  • Batterier som lades bør ligge på ubrennbart underlag og med god avstand til brennbart materiale.
  • El-sykler, el-sparkesykler, ståbrett etc. bør fortrinnsvis lades utendørs, men må ikke lades ved lave temperaturer. De må heller ikke settes til lading i rømningsveier.
  • Batteri og ladere bør merkes tydelig for å unngå forveksling. Mange batteri og ladere har kontakter som går om hverandre, men som har forskjellige spenninger.
  • Bruk kun originale ladere og batterier. Disse skal kommunisere med hverandre, og batteriene har normalt innebygget batterihåndteringssystemer (BMS).
  • Lever inn utstyr/batterier ved den minste mistanke om at noe kan være feil.

Bedre el-anlegg

Eviny har ført brannstatistikk siden 2008. Parallelt med et økende antall branner i elektrisk utstyr i perioden, har brannutrederne i selskapet registrert en klar nedgang i antall branner som skyldes feil ved faste elektriske installasjoner og -anlegg. Hanstveit tror dette kan ha sammenheng med at regelverket har blitt strengere og at kvaliteten på installasjonsmateriellet har blitt bedre.

– Det er mer innebygget sikkerhet i installasjonene nå enn det var for en del år siden. Hos oss merker vi også at installatørene har levert flere feilfrie anlegg etter at virksomhetene har fått på plass gode systemer for internkontroll, fremholder han.

Powered by Labrador CMS