Sølvi M. Harjo fra Kripos skriver lærebok i Brannetterforskning.

Skriver lærebok i brannetterforskning

Brannvernforeningen har engasjert politioverbetjent Sølvi M. Harjo i Kripos til å skrive en lærebok i brannetterforskning. Hun har solid erfaring både som kriminaltekniker og brannetterforsker.

Publisert Sist oppdatert

Brannvernforeningen har lang tradisjon for å utgi håndbøker i brannetterforskning. Den første ble utgitt så tidlig som i 1934, mens dagens håndbok er fra 2012.

– Denne gang ønsker vi å utgi en lærebok i brannetterforskning på norsk som er skreddersydd for praktikere. Med det utgangspunktet kunne vi neppe fått en bedre forfatter enn Sølvi M. Harjo fra Kripos, sier Monica Varan, leder av kompetanseavdelingen i Brannvernforeningen.

Solide forutsetninger

Harjo jobber som etterforsker i branngruppa til Kripos hvor hun har vært ansatt i 13 år. Før det jobbet hun blant annet åtte år som kriminaltekniker i Follo politidistrikt. Hun satt åtte år i Nordisk branngruppe – et politisamarbeid innen brannetterforskning i de nordiske landene. Hun har dessuten spesialistutdanning i brannetterforskning fra Dansk Teknisk Universitet.

Harjo har vært medforfatter av læreboken «Kriminalteknikk – første enhet på åstedet» som benyttes for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Her har hun også vært fagansvarlig instruktør på videreutdanningen innen brannetterforskning siden 2010.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å skrive en lærebok i brannetterforskning. Da jeg fikk en forespørsel fra Brannvernforeningen og arbeidsgiveren min la til rette for det, var det umulig å takke nei til dette bokprosjektet, sier Harjo.

Praktisk innrettet

Politioverbetjenten fra Kripos har fått frie tøyler med hensyn til disposisjon og faglig innhold i den nye læreboken. Som mangeårig brannetterforsker, vet hun hvilke utfordringer jobben byr på, ikke minst i det praktiske feltarbeidet.

– Denne læreboken vil nok bære preg av å være skrevet av en brannetterforsker for andre brannetterforskere. Jeg vil sette søkelys på aktuelle problemstillinger og dele kunnskap som praktikerne har behov for, ikke minst i forbindelse med feltarbeid, understreker Harjo.

Selv om læreboken vil ha en praktisk innretning, vil den ikke være helt fri for innhold av akademisk karakter. Leserne vil blant annet få en innføring i vitenskapelig metode til bruk ved brannetterforskning. Det gjelder for eksempel behandling av åsted og spor og hvordan man konkluderer med arnested og brannårsak ved hjelp av vitenskapelig metodikk. Krav til personell som skal gjennomføre åstedsundersøkelser, er et annet aktuelt tema, ifølge Harjo. Det samme gjelder HMS ved undersøkelser på åsted.

– Etterforskning av påsatte branner og branner som medfører tap av menneskeliv er andre tema som av naturlige årsaker vil bli viet god plass, opplyser Harjo.

Ifølge avdelingsleder Monica Varan er bokprosjektet 100 prosent selvfinansiert av Brannvernforeningen. Etter planen skal læreboken være ferdig og klar for publisering før kommende årsskiftet.

Powered by Labrador CMS