Bildet er fra en nyere hytte og viser resultatet av en brann som følge av tildekket gulv med varmefolie. Folien var lagt direkte under parkett (sandwichgulv).

Oppvarmede gulv kan ta fyr

Gulv med varmefolie er behagelig å gå på, men kan føre til brann om hele eller deler av gulvet tildekkes. Det viser flere brannsaker som er ferdig etterforsket og registrert i Brannvernforeningens database KNITRE.

Publisert

– Bygningsbranner med start i varmefolie forlagt i gulv er ikke noe nytt fenomen. Men vi har registrert økt forekomst av slike branner de senere årene, sier seniorrådgiver Jan Hanstveit i Eviny Elsikkerhet AS i Bergen.

Han er en av flere spesialister på brannutredning i Eviny som bistår Vest politidistrikt i etterforskning av brannsaker. Hanstveit har bidratt med flere saker til KNITRE-databasen hvor varmefolie i gulv har ført til overoppheting og brann. Et kjennetegn ved disse og mange andre branner med varmefolie som kilde, er at gulvet har vært helt eller delvis tildekket. Det kan for eksempel være i form av sofaputer, tepper og madrasser eller møbler med heldekkende sokkel.

– Vi har også eksempler på branner som har oppstått fordi gulvet over varmefolien har hatt for høy isolasjonsverdi. Det kan for eksempel skje hvis et nytt gulv legges oppå et gammelt. Leverandørene har egne tabeller for hva som er tillatt av overdekning, opplyser Hanstveit.

Komfortgulv

Seniorrådgiveren i Eviny tror at økningen i antall branner kan ha sammenheng med at varmefolie stadig oftere legges som såkalte komfortgulv eller sandwichgulv. Det vil si at gulv av tre, parkett eller laminat legges direkte på varmefolie uten noen form for lufting imellom. En konsekvens av å benytte denne installasjonsmetoden er at selv mindre områder av gulvet ikke kan tildekkes uten risiko for overoppheting og brann.

– Den tradisjonelle metoden har vært å legge varmefolie i bjelkelaget oppå isolasjonen og med en luftespalte oppunder selve gulvet. Med denne metoden er en lokal tildekking av gulvet mindre kritisk siden varmen kan vandre i bjelkelaget og slippe opp der gulvet ikke er tildekket, forklarer brannutrederen.

Fakta om varmefolie

Varmefolie er i prinsippet bygget opp med karbonbaner som er tilkoblet strømførende ledere langs kantene, og er innbakt i plast. Folien leveres som regel på rull i ulike bredder og med ulik effekt per kvadratmeter. Det er motstanden i karbonbanene som skaper varmen. Siden strømbanene går i lengderetningen, og karbonbanene ligger mellom disse, kan folien kuttes til ønskede lengder.

Det er tidligere blitt hevdet at varmematerialet i folien vil brenne av før temperaturen blir så høy at gulvet antennes. Dette er feil ifølge Hanstveit.

– Problemet er at trevirke i gulv kan begynne å bli pyrofort ned mot 100 grader Celsius. Sintef har gjort forsøk som viser at pyrofort trevirke kan antenne helt ned i 77 grader. Varmefolien har derimot ingen problemer med å tåle 100 grader over tid, presiserer Hanstveit.

Manglende kunnskap

Krav til dokumentasjon og merking av gulv med varmefolie er beskrevet i norsk standard for elektriske lavspenninginstallasjoner (NEK 400). Ifølge denne har utførende elektrofirma krav om å overlevere dokumentasjon og brukerveiledning til eier av anlegget eller representant for denne. Ettersom dette gjerne gjøres via Boligmappen.no er det ifølge Hanstveit slett ikke sikkert at alle eiere får med seg denne informasjonen.

– Vi ser ofte en sammenheng mellom branner i varmefolie og manglende kunnskap om bruk og faren ved tildekking av gulv, understreker Hanstveit.

Dette er en oppfatning som deles av spesialetterforsker Lasse Kristengård ved branngruppen til Kripos.

– De aller fleste brannene i varmefolie skyldes brukerfeil. Feil ved folien forekommer heller sjeldent, understreker Kristengård.

Be om dokumentasjon

Både han og Hanstveit synes det er betenkelig at mange eiere og brukere ikke er informert om at gulv med varmefolie kan være brannfeller dersom de dekkes til. Slik informasjon kan blant annet gå tapt når boliger overdras til nye eiere eller når utleieboliger får nye leietakere.

– Alle som kjøper bolig bør spørre om den har gulvvarme og be om dokumentasjon på at arbeidet er utført av registrert elektrovirksomhet. Det er strenge krav til dokumentasjon og informasjon til eier fra utførende elektrovirksomhet ved overlevering av gulvvarme. Det er bra, men likevel ikke nok til å hindre branner, påpeker Kristengård.

Som et brannforebyggende tiltak mener han i likhet med Hanstveit at det bør innføres en merkeordning hvor eiere og brukere advares om brannfaren ved tildekking av gulv.

– Dette er noe installasjonsbransjen selv bør ta tak i. En løsning kan være å påføre termostater og betjeningsutstyr for gulv med varmefolie godt synlige advarsler mot tildekking, fremholder Hanstveit.

Powered by Labrador CMS