7 spørsmål om brannvern

Stor innen brannsikkerhet

Morten Ameln har løftet Firesafe frem til å bli den største kommersielle aktøren innen brannsikkerhet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Morten Ameln

Morten Ameln er siviløkonom, 60 år og bosatt i Oslo. Han gikk av i september i år etter 18 år som daglig leder av Firesafe da 60 prosent av selskapet ble solgt. Sitter i selskapets styre og eier fortsatt 40 prosent.

  1. HVA ER VIKTIGST, FOREBYGGING ELLER ­BEREDSKAP? – På kort sikt er begge deler like viktig, men på lengre sikt så vil nok forebygging være viktigst. Men det tar tid å oppgradere eksisterende bygningsmasse slik at vi kan få bedre kontroll på brannsikkerheten enn det vi har i dag. Vi ser jo at det på svært mange bygg mangler helt grunnleggende branndokumentasjon, og de fleste eldre byggverk ikke er oppgradert etter kravene som kom i 1990, slik at her er det en jobb å gjøre.
  2. HAR VI GODT NOK UTBYGD BRANNVERN I NORGE? – Alt kan alltid bli bedre, men det kan være ganske store ulikheter fra kommune til kommune pga kommuneøkonomien, særlig på beredskapen. Generelt er min oppfatning at større kommuner eller interkommunale samarbeid løser oppgavene bedre. Innen det forebyggende arbeidet gjenstår det ganske mye i Norge, og her må det lokale tilsynet trykke på slik at det arbeidet som bruker/eier skal gjøre kommer i gang og holdes i gang.
  3. HVA MÅ TIL FOR AT INGEN SKAL OMKOMME I BRANN? – Null omkomne er en fin visjon, men det er nok et godt stykke å gå for å komme dit. God definisjon av særskilte brannobjekter, aktiv og riktig bruk av branntilsyn – og oppfølging av slike tilsyn på eksisterende byggverk kan gjøre en betydelig forskjell. Mer bruk av uavhengig kontroll innen utførelsen av brannsikringstiltak (KUT) i byggeprosjekter er et annet forhold som vi ser er viktig, her gjøres det ganske mye feil og for eksempel innenfor passiv brannsikring så gjøres slikt arbeid ofte av aktører uten særlig kompetanse på dette. Vi ser også at i de kommunene der det gjennomføres tilsyn, så skjerper dette aktørene ganske vesentlig.
  4. HVORDAN ER DET MED BRANNSIKKER­HETEN HJEMME HOS DEG? – For noen år siden skiftet vi ut det elektriske anlegget i hele huset slik at dette skal være ganske bra. Vi har også deteksjon med røykvarslere i de fleste rom. Vi burde nok hatt en brannstige ned fra andre etasje, så det er forbedringspotensiale her også.
  5. NÅR HADDE DU SIST BRANNØVELSE HJEMME? – Her må jeg også innrømme at det har sviktet litt. Vi er bare to personer i huset og har forholdsvis korte rømningsveier, men det organisatoriske brannvernet hos oss har nok noen glipper.
  6. HVIS DU SKULLE ARBEIDET MED NOE ­ANNET, HVA SKULLE DET VÆRT? – Nå har jeg akkurat gått av etter 18 år som leder av Firesafe. I løpet av de årene har vi mangedoblet omsetningen og antall ansatte og blitt en større nordisk aktør. Jeg trives med å bygge opp virksomheter i samarbeid med dyktige kolleger og fagpersoner og ville nok gjort noe tilsvarende i en annen bransje dersom det ikke har vært for Firesafe.
  7. HAR DU SELV NOEN GANG OPPLEVD EN BRANN PÅ NÆRT HOLD? – Mine foreldre opplevde en brann på slutten av 1980 – årene i det huset som vi faktisk bor i nå. Det tok fyr i det elektriske anlegget i kjellerstuen, og min mor så røyken utenfor badet i andre etasje. Hun beholdt roen på imponerende måte. Etter å ha sett av kjellerstuen var i full fyr og skjønte at det var nytteløst å slokke brannen, ringte hun umiddelbart til brannvesenet som var der i løpet av noen få minutter og fikk slokket brannen. Kjellerstuen var totalt utbrent, og resten av huset hadde store skader pga. røyken og varmen.
Powered by Labrador CMS