7 spørsmål om brannvern

Med kunnskap som arbeidsverktøy

Anders Arnhus er en kjent skikkelse i bransjen, og er ofte å se som foredragsholder på seminarer og konferanser.

Publisert Sist oppdatert

Anders Arnhus

Anders Arnhus jobber til daglig som faglig leder i Pid Solution. Her er han partner og en av 4 som startet virksomheten for 10 år siden. Han er utdannet sivil ingeniør med fordypning innen brann.

  1. HVA ER VIKTIGST, FOREBYGGING ELLER ­BEREDSKAP? – Jeg synes ikke det er riktig å stille forebygging opp mot beredskap, dette er begge viktige tiltak som hører sammen og ikke kan fungere hver for seg. Med riktig vektlegging mellom forebygging og beredskap kan vi klare å redusere de samlede kostnader av forebyggende, beredskap og brannskader.
  2. HAR VI GODT NOK UTBYGD BRANNVERN I NORGE? – I store trekk har vi et godt fungerende brannvern i Norge. Vi finner, og vil også i framtiden finne forhold innen brannforebygging og brannberedskap som ikke er tilfredsstillende ivaretatt. Her har lokale tilsynsmyndigheter en stor oppgave mot enkeltobjekter og allmennheten generelt, men det har også DSB som tilsynsmyndighet mot de kommunale brannvesen.
  3. HVA MÅ TIL FOR AT INGEN SKAL OMKOMME I BRANN? – Vi kan arbeide videre for å redusere antall omkomne i brann, men vi kommer dessverre ikke til å komme ned i null omkomne i brann. Innsats overfor utsatte grupper og oppfølging av tiltak som er behandlet i NOU-2012:4 «Trygg hjemme» vil gi resultater.
  4. HVORDAN ER DET MED BRANNSIKKER­HETEN HJEMME HOS DEG? – Som i et helt vanlig norsk hjem i en enebolig fra 1939, med røykvarslere i alle etasjer, slokkemidler i alle etasjer og brannteppe på kjøkkenet. Jeg går en runde gjennom huset hver kveld og sjekker ut at alt er OK.
  5. NÅR HADDE DU SIST BRANNØVELSE HJEMME? – Det har vi ikke hatt etter at gutta flytta ut for en del år siden.
  6. HVIS DU SKULLE ARBEIDET MED NOE ­ANNET, HVA SKULLE DET VÆRT? – Det måtte være noe som er mer operativt enn å sitte på et kontor, og helst å være mer ute i all slags vær.
  7. HAR DU SELV NOEN GANG OPPLEVD EN BRANN PÅ NÆRT HOLD? – Vi hadde en hytte som ble totalskadet i brann i 1995. Hytta hadde verken strøm eller solceller, den ble truffet av lynnedslag i et voldsomt tordenvær. Det var en rar følelse å komme opp etter brannen og ikke se den velkjente profilen av hytta når vi kom over den siste bakketoppen, hytta var totalt nedbrent.
Powered by Labrador CMS