7 spørsmål om brannvern

Med hjerte og hode for brannvern

Samarbeid er viktig for å lykkes med det brannforebyggende arbeidet. Kanskje spesielt når det gjelder de persongruppene som har størst sannsynlighet for å omkomme i en brann.

Publisert Sist oppdatert

Geir Grønsholt

Geir har nå 25 år fartstid i KLP forsikring og samarbeider gjerne med både interne og eksterne fagmiljøer for å bidra til bedring av brannsikkerheten.

  1. HVA ER VIKTIGST, FOREBYGGING ELLER ­BEREDSKAP? – Farlig å sette opp mot hverandre. Men mye kunne vært unngått ved mer fokus på forebyggende arbeid. Det bør være gode gevinster ved å jobbe forebyggende. Det viktigste er å forhindre skader på liv og helse. Men riktige tiltak kan fort gi en økonomisk gevinst.
  2. HAR VI GODT NOK UTBYGD BRANNVERN I NORGE? – Må alltid jobbe mot å bli bedre. Det er fortsatt mange store branner. Ikke minst boligbygg hvor flere boenheter går med i samme brann. Det kan få katastrofale følger. Tekniske sikringstiltak er bra. Men vi må ikke glemme de organisatoriske og menneskelige faktorene som påvirker brannrisikoen. En vurdering det kan være lurt å ta: Har du tenkt på hva brannvesenet kan bistå med hvis det først brenner? Og hvordan du selv må sikre deg?
  3. HVA MÅ TIL FOR AT INGEN SKAL OMKOMME I BRANN? – Da må nok boligen sikres med henblikk på utfordringer ved den som bor der. Ikke bare at det er en bolig. Her kan vi få en betydelig utfordring da det kommer til å bli langt flere personer i risikogruppene. Her kreves nok et godt samarbeid mellom ulike parter. Da med fokus på sikkerhet (ikke alle hindringer for å samarbeide). Det snakkes mye om å vise samfunnsansvar. Å redde liv og helse, må vel være samfunnsansvar i praksis.
  4. HVORDAN ER DET MED BRANNSIKKER­HETEN HJEMME HOS DEG? – Bra håper jeg. Ny bolig. Lading av telefoner o.l. når vi er til stede. Seriekoblede varslere, komfyrvakt. Erfaringer fra jobben gjør nok at jeg tenker litt ekstra på brannsikkerhet. Men litt forundret over feil jeg fant ved det elektriske anlegget. Hvor var egenkontrollen til elektrikerfirmaet?
  5. NÅR HADDE DU SIST BRANNØVELSE HJEMME? – I oktober, da vi flyttet inn. Så får vi huske at dette må gjøres med jevne mellomrom.
  6. HVIS DU SKULLE ARBEIDET MED NOE ­ANNET, HVA SKULLE DET VÆRT? Noe med barn og unge, så de kan føle mestring. Alle fortjener en god start i livet, hvor de kan få utviklet og brukt de evnene de har.
  7. HAR DU SELV NOEN GANG OPPLEVD EN BRANN PÅ NÆRT HOLD? – Full fyr i en dimmebryter monter på trevegg i stua. Ren flaks at vi var hjemme. Ellers så kunne nok det meste gått tapt.
Powered by Labrador CMS