7 spørsmål om brannvern

Brannforebygger for industrivirksomheter

Anders Rørvik Ellingbø jobber til daglig i If som Head of Property Risk Management Services. Det innebærer primært arbeid med risikoanalyse og og forebygging av skader hos industrikunder.

Publisert Sist oppdatert

Anders Rørvik Ellingbø

Ander Rørvik Ellingbø har 22 års fartstid innen brann og brannforebygging, og jobber nå primært mot industrien. Han er utdannet branningeniør og arbeider også generelt med brannsikkerhet og forebygging i If.

  1. HVA ER VIKTIGST, FOREBYGGING ELLEr ­BEREDSKAP? – Jeg mener det å forebygge branner er viktigst, hvis jeg må velge. Først og fremst for å redde liv, helse og materielle verdier. Branner medfører også klimagassutslipp og frigjør lokalt store mengder giftige kjemikalier. Ved reparasjon og gjenoppbygging får man nok en gang et stort og unødvendig klimaavtrykk ved produksjon, transport og montering av byggematerialer.
  2. HAR VI GODT NOK UTBYGD BRANNVERN I NORGE? – Vi bor i et vanskelig land med tanke på ressurser for beredskap. Vi ser at industri og store offentlige bygg er etablert i grisgrendte strøk hvor brannvesen gjør alt de kan for å begrense skader. Men ressursene er små og avstandene ofte store, som fører til for store skader og tap for bedrifter og for lokalsamfunn. Dette er enda en god grunn til å prioritere den relativt lille kostnaden det er å forebygge skade.
  3. Hva må til for at ingen skal omkomme i brann? – Dette tror jeg er vanskelig å få til, men å sørge for tidlig varsling med fortsatt fokus på seriekoblede røykvarslere og tidlig deteksjon er viktig. Ellers vil større utbredelse av automatiske vannslokkeanlegg ha en betydning, både der personer med funksjonsnedsettelse bor, og i rekkehus og flermannsboliger hvor vi erfaringsmessig ser høy risiko for brannsmitte mellom enheter.
  4. HVORDAN ER DET MED BRANNSIKKER­HETEN HJEMME HOS DEG? – Jeg håper og tror at brannsikkerheten er bedre enn gjennomsnittlig hjemme hos meg. Det står høyt på agendaen. Vi har kontinuerlig stort fokus på brannsikkerhet, ikke minst på å slukke levende lys, trekke ut ladere og ikke kjøre hvitevarer når vi sover eller er borte. God brannhygiene på kjøkkenet prøver vi også å etterleve.
  5. NÅR HADDE DU SIST BRANNØVELSE HJEMME? – Den fysiske evakueringsøvelsen er det nok litt for lenge siden vi hadde, men vi har høyt fokus på brannsikkerhet.
  6. HVIS DU SKULLE ARBEIDET MED NOE ­ANNET, HVA SKULLE DET VÆRT? – Jeg hadde en drøm om å bli røykdykker, og har så vidt vært innom brannmannsyrket. Det likte jeg svært godt. Samtidig har karrieren bragt meg til et veldig spennende sted i If hvor vi daglig støtter opp om samfunnet og våre kunder slik de kan utvikle seg og leve gode liv.
  7. HAR DU SELV NOEN GANG OPPLEVD EN BRANN PÅ NÆRT HOLD? – Jeg har heldigvis aldri opplevd en utviklet brann. Den mest skremmende opplevelsen jeg har opplevd var en lekk propanslange på en hytte for mange år siden, samtidig som det var glør i peisen. Jeg er sjeleglad jeg var våken og fikk skrudd av ventilen på gassbeholderen, som jeg alltid har gjort siden.
Powered by Labrador CMS