Yngve Torjussen er ny brannsjef i Follo Brannvesen IKS.

Ny brannsjef i Follo

Yngve Torjussen blir ny brannsjef i Follo Brannvesen IKS. Han tiltrer stillingen i oktober.

Publisert Sist oppdatert

Yngve Torjussen (48) kommer fra stillingen som avdelingssjef beredskap i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) der han har arbeidet siden 2019. Han har solid utdanning både fra Forsvaret og sivile høyskoler og betydelig erfaring fra flere lederstillinger. Torjussen er bosatt i Moss. Han tiltrer stillingen som brannsjef og daglig leder i Follo Brannvesen IKS i oktober.

– Jeg er svært glad for at Yngve Torjussen har takket ja til tilbudet om stillingen som brannsjef i Follo Brannvesen IKS, sier styreleder Hans-Petter Christensen i en pressemelding fra brannvesenet. 

– Etter lang tid med midlertidige løsninger står vi nå godt rustet med tanke på å utvikle fremtidens brann- og redningsvesen, legger han til.

Den nye brannsjefen kommer på plass i tide til å lede arbeidet med fremtidig organisering. Både Totalberedskapskommisjonen som nylig har avlagt sin rapport og et særskilt utvalg oppnevnt av Regjeringen, peker på brann- og redningsvesenets sentrale rolle lokalt, men også regionalt og nasjonalt. Det er ventet en stortingsmelding om fremtidens løsninger ved årsskiftet.

Sammen med eierkommunene har Follo Brann- og redningsvesen IKS nettopp gjennomført omfattende analyser (risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse) som skal ligge til grunn for den videre prosessen i organisasjonen.

– Samspillet med eierkommunenes ledelse har vært svært godt frem til der vi befinner oss idag, sier styrelederen.

– Det borger for at vi kan finne frem til løsninger som sikrer innbyggerne i Enebakk, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden gode tjenester og opplevelse av trygghet også de kommende årene.

Powered by Labrador CMS