Varme arbeider

Både lokalt brannvesen og redningsskøyta Odin hjalp til med slokking av brannen i Arctic Wolf i 2017. På grunn av høy varme inne i båten blusset brannen opp igjen flere ganger. Derfor fikk brannvesenet i Havøysund bistand fra brannvesenet i Hammerfest. De hadde også med seg skjæreutstyr, slik at de kunne komme lenger inn i båten med skum og surstoff til mannskapene.

To branner samme dag

I 2017 oppsto en kraftig brann i forbindelse med varme arbeider i fiskebåten Arctic Wolf. Verftet som utførte vedlikeholdet ble i lagmannsretten dømt for grov uaktsomhet.

Publisert Sist oppdatert

Vardø-baserte Arctic Wolf var det første norske fartøyet som ble spesiallaget for å fange snøkrabber i Barents­havet. 8. september 2017 lå båten i tørrdokk for vedlikehold ved Havøysund Patentslipp i Finnmark. Anlegget er eid av Frydenbø Industri. To ganger den fredagen oppsto det brann i forbindelse med sveisearbeider nede i båten. Den første brannen ble rask slokket, og arbeidet fortsatte. Mens sveiseren spiste lunsj ble det igjen oppdaget røyk. Denne gangen klarte ikke mannskapet å slokke brannen, og båten brant ned. Først neste morgen klarte brannvesenet, sivilforsvaret og redningsskøyta Odin å få bukt med flammene.

I ettertid har Arctic Wolf AS og Frydenbø Industrier AS møttes i både Hammerfest tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Dommen fra lagmannsretten i oktober 2021 slo fast at Frydenbø opptrådte grovt uaktsomt i forbindelse med varme arbeider. I tillegg til de ti millioner kronene Arctic Wolf opprinnelig fikk fra Frydenbøs forsikringsselskap, ble de tilkjent ytterligere 5,6 millioner kroner i erstatning. Arctic Wolf ble på sin side dømt til å dekke utgifter til kaileie og så videre.

Viktig lærdom

Et sentralt punkt i rettssakene har vært Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider utarbeidet av Finans Norge. Avdelings­direktør bygning i Finans Norge, Hildegunn Bjerke, var innkalt som sakkyndig vitne under behandlingen i lagmannsretten. Sikkerhetsforskriften inngikk som vilkår i Frydenbøs avtale om ansvarsforsikring med Tryg Forsikring og var dermed rettslig bindende for selskapet.

– Den aller viktigste lærdommen fra hendelsen med Arctic Wolf er hvor viktig det er at man forstår og forholder seg til reglene i sikkerhetsforskriften, og at varme arbeider gjennomføres på en trygg og god måte. Denne saken har vært behandlet i to rettsinstanser, og verftseier er dømt for grov uaktsomhet på grunn av brudd på sikkerhetsforskriften. I min oppsummering i retten var jeg tydelig på at verftseier var ansvarlig for båten mens den sto inne på verftet til reparasjon, sier hun.

Lagmannsretten mente at arbeid med sveising av stålplater utgjør en særskilt risiko for brann og skade. Dommen fastslår at Frydenbø står ansvarlig for brudd på sikkerhetsforskriftens anbefalinger om fjerning av brennbart materiale og tilstedeværelse av navngitt brannvakt. Frydenbø mente det holdt at sveiseren selv fungerte som brannvakt, men det var lagmannsretten uenig i.

Brannutvikling i båt

Branner i forbindelse med varme arbeider i båt skjer fra tid til annen. I oktober 2016 brøt det for eksempel ut brann i ferja M/S Strand mens den lå i tørrdokk i Bømlo. Politiets etterforsking konkluderte med at skjærebrenning av skrogplater var årsaken til brannen, som førte til at nesten 500 mennesker i nærområdet måtte evakueres. Hildegunn Bjerke satt også i branngruppa i den stortingsoppnevnte Scandinavian Star-kommisjonen, som besøkte M/S Strand for å danne seg et inntrykk av hvordan en brann i en lukket stålkonstruksjon utvikler seg.

– Det kan ikke direkte sammenlignes med utviklingen av brann i bygg, sier Bjerke.

I sin rapport som ble overlevert Stortinget i 2017, konkluderer Scandinavian Star-kommisjonen blant annet med at:

«Brann i skip har et forløp som normalt er annerledes enn brann i en bygning. Dette gjelder spesielt varmetransport og brannspredning. Varmen forflyttes utover fra brannen i alle retninger. I denne brannen, som i tilsvarende andre skipsbranner, må varmetransport i stål anses som en viktig faktor som forklarer brannens varighet og skadeomfang.»

Brannene i både i Arctic Wolf og M/S Strand oppsto i forbindelse med varme arbeider ombord, var krevende å slokke og endte med kondemnering av båtene. I begge tilfeller ble verftseier holdt ansvarlig for at brannene oppsto.

Powered by Labrador CMS