Forskning

Branner grunnet varme arbeider.

Brannfare ved varme arbeider

Varme arbeider er aktiviteter som involverer bruk av verktøy og utstyr som kan produsere varme og/eller gnister. Det inkluderer bruk av åpen ild, varmluft og/eller sveise-, skjære- eller slipeutstyr.

Publisert Sist oppdatert

RISE FIRE RESEARCH

  • Norsk brannteknisk ­kompetansesenter
  • Grunnlagt i 1934, og har i over 85 år jobbet for økt brann­sikkerhet i samfunnet
  • En uavhengig innovasjons­partner for norsk næringsliv og myndigheter
  • Vertsinstitusjon for FRIC (Fire Research and Innovation ­Centre) – et forskningssamarbeid med SINTEF, NTNU og brukerpartnere
  • Utfører brannforskning og standardisert branntesting
  • Eid av RISE – (Research Institute of Sweden (70 prosent) og SINTEF (30 prosent )

Varme partikler og gnister kan produseres ved friksjon mellom metallkomponenter, sliping eller sveising. Partiklene som produseres kan spres over relativt store avstander, nøyaktig hvor langt er avhengig av ventilasjonsforhold og energiegenskapene til partiklene. Gnistene kan bevege seg opp til cirka 10,7 m i radius fra der de startet, ifølge American Welding Society Safety and Health Fact Sheet nr. 6. Antenning av brennbare materialer som følge av disse partiklene utgjør en viktig antennings- og eksplosjonskilde. NFPA-rapporten Structure Fires Caused by Hot Work fra 2021 anslår at i USA alene rykker brannvesenet ut til gjennomsnittlig 4.580 bygningsbranner som involverer varme arbeider hvert år. Slike branner har et gjennomsnitt på 22 dødsfall, 171 personskader og $484 millioner i materielle skader per år.

Å anerkjenne faremomenter er et viktig første steg for å forhindre branner knyttet til varme arbeider. Områdene der det skal utføres varme arbeider bør holdes fri for alle brennbare materialer. Som en tommelfingerregel, innenfor 10 meter fra arbeidsområdet, må de brennbare materialene fjernes, gulvene bør feies rene og hull dekkes til. I områder som ikke er spesielt utformet for varme arbeider bør de bevegelige brennbare stoffene flyttes til et annet sted. Hvis dette ikke er mulig, bør det brukes sikkerhetstiltak for å hindre spredning av varme og gnister. I tillegg er det i slike tilfeller nødvendig å vurdere brannfare og tiltak som kan settes inn. Lovverket knyttet til branntiltak og personvern må følges for å minimere risikoen. Her finner man forskrifter og veiledning om spesifikke elementer som brannsertifisering av arbeidsplassen, brannvern, evakueringsveier, brannslokking og risikovurdering. I Norge er det flere lover og regler som enten direkte eller indirekte har betydning for utførelse av varme arbeider. Brann- og eksplosjonsvern­loven, Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er noen av dem og finnes på lovdata.no. Dataene som er presentert på neste side er fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og viser at antall branner forårsaket av varme arbeider har gått betydelig ned etter innføring av regelverk og en streng sertifiseringsprosedyre. Nedgangen i antall brannhendelser er lovende, og viser at forholdsreglene er effektive for å redusere konsekvensene av alvorlige og kostbare branner.

Powered by Labrador CMS