Daniel Kinden og Jon Helge Martinsen fra Asplan Viak holdt innlegg under Brannvernkonferansen 2022.

Trebygg og brannsikkerhet

Trebygg kan bidra til å løse klimakrisen og gi lavere klimapåvirkning enn tradisjonelle stål- og betongbygg, men hvordan sørger vi for tilfredsstillende brannsikkerhet?

Publisert Sist oppdatert

Høye trebygg kan bygges brannsikkert, men det er stort fokus på redundans og pålitelighet av slokkeanlegget. Detaljering av eksponert vs ueksponert er kritisk for å hindre ukontrollert brannspredning og ivareta bæreevnen til bygget. Massivtre er del av fremtiden og vi må følge med på brannteknisk forskning fremover, slik at Norge kan delta i nyvinningen og fremdeles bygge brannsikkert.

Det er avgjørende at bygg med stor grad av eksponert treverk har et slokkeanlegg som fungerer. Gitt at slokkeanlegget ikke fungerer, har tester vist at bidrag fra massivtre kan gi svært hurtig brannvekst og høyere temperaturer enn bygningsdeler med brannmotstand er testet for. Det kan være høy nok temperatur for antennelse i deler av treverket flere timer etter brannstart. I tilfeller der man ønsker høyest mulig grad av eksponering, må slokkeanlegget dimensjoneres for ikke bare 90-95 prosent sannsynlighet, men for nærmere 100 prosent. Vi må ha redundante systemer, vi må sikre sprinkleranlegg slik at de får svært høy pålitelighet. Videre må det være en begrensning på tillatt høyde med eksponert treverk.

Byggherrer, arkitekter og miljøfokus i tiden fremover med stadig forventet redusert CO2-fotavtrykk, gjør at prosjekter vil ønske minst mulig material­bruk og mest mulig eksponert treverk. Asplan Viak energi og miljø har i en rapport på oppdrag fra ENOVA i 2020, vist at bruk av branngips som tildekking på massivtre, gitt kortreist massivtre fra Åmot eller andre steder i Skandinavia, kan legges på med svært mange gipsplater. Da vil det fortsatt ha miljøfordel sammenlignet med bygg med lavkarbonbetong og resirkulerbart stål.

Massivtre er del av fremtiden og vi må følge med på brannteknisk forskning fremover

Daniel Kinden og Jon Helge Martinsen

Det er viktig at vi får til tilstrekkelig sikkerhets­margin i høye trebygg og at brannrådgiver får gjennomslag for eventuelt behov for del- eller heltildekking med gips eller annet materiale som beskytter bakenforliggende treverk i den tid som er nødvendig.

Eurocode 5 medtar ikke bidrag fra eksponert massivtre i beregninger og det kan eksempelvis ikke utarbeides reelle tids- og temperaturkurver basert på dagens Eurocode 5, ny standard er på vei og er anslått å foreligge i 2025. Det finnes per dags dato ingen veiledninger i Norden for hvordan dette kan ivaretas. Det er svært vanskelig å regne på dette og bruk av CFD brannsimuleringer til dette vil kreve datakraft som er urimelig å forvente i en byggeprosess. Det vil ta mange år før vi kan benytte slik datakraft i rådgiverbransjen.

Nylig har det kommet veiledninger i USA og Canada. FRIC holder i tillegg på med en veileder for Norge. Det ligger mye forskningsarbeid bak disse veiledningene. Forskning bør være i fokus når vi prosjekterer høye bygg med treverk. Vi må være på den sikre siden når vi fører opp høye trebygg i bykjerner og i andre områder der konsekvens ved brann kan være svært stor.

Powered by Labrador CMS