Kronikk

Vegard Ervik Olsen

Fravik = bærekraft

Bærekraft er et ord som konkurrerer med digitalisering om å være det mest ettertraktede begrepet for å beskrive en løsning. Begrepet er så mye brukt at noen har utviklet en viss likegyldighet for det.

Publisert

Dessverre tenker nok noen at dette bare er et annet buzzord som vil bli erstattet med noe nytt om et par år. La oss håpe at dette ikke skjer, for sanden i timeglasset begynner å renne ut. Vi trenger bærekraftige handlinger nå for å sikre fremtiden.

En kjent definisjon av bærekraftig utvikling lyder: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Å oppnå reell bærekraft krever at alle bidrar. Rådgivere, arkitekter, utførende, eiere og myndigheter. Vi kan ikke tillate oss å tenke at bærekraft er viktig, men ikke relevant for mitt fagfelt. Vi må også bidra innenfor brannfaget.

Vi må evne å se de mulighetene dagens regelverk gir oss. En stor mulighet ligger i at vi har et funksjonsbasert regelverk i bunn. Dette gir oss muligheten til å basere brannprosjekteringen på analyser eller fravik. Preaksepterte ytelser er ikke utarbeidet med bærekraft som intensjon, som er greit nok, da fokuset ligger på brannsikkerhet. Dessverre er det funksjonsbaserte regelverket under press. Myndighetene vurderer å utvide forskriften med flere ytelser, blant annet med formål om å forenkle kravautomatisering som del av digitalisering. Blir det gjennomført, vil forskriften bli mindre funksjonsbasert og svekke muligheten for fravik. I tillegg vegrer en del prosjekterende seg for å gjøre fravik, da de eksponerer seg for kritikk og prosessrisiko. Tilsynsmyndigheter har ofte vanskeligheter med å akseptere annet enn preaksepterte ytelser, fordi de har liten tillit til brannprosjekterende og deres evne til å gjøre kvalifiserte vurderinger. I tillegg er det stort fokus på prosjekteringskost, og preakseptert ytelse tar vesentlig kortere tid enn fravik.

Vi kan ikke tillate oss å tenke at bærekraft er viktig, men ikke relevant for mitt fagfelt.

Vegard Ervik Olsen

Svaret på bærekraftige løsninger ligger ikke i de preaksepterte ytelsene. For å komme videre, må vi være nysgjerrige på nye løsninger og våge å utforske disse. La meg være tydelig: Jeg mener ikke at vi skal inngå kompromisser når det gjelder brannsikkerhet i prosjektering. Men vi må våge å gjennomføre analyser og ha tillit til vår kompetanse og de verktøyene vi har tilgjengelig, selv om det kan medføre kritikk. Uten fravik så får vi ikke biobasert materiale. Vi får ikke gjenbrukt bygningsmaterialer, og vi får ikke oppgradert eksisterende bygg på en bærekraftig måte.

Kundene må lære seg å se verdiene den økte prosjekteringskostnaden gir. Tilsynsmyndigheten må ha tillitt til de prosjekterende. Barrierene som hindrer bærekraft må fjernes fra regelverket, de må ikke tilføres. DIBK må videreføre funksjonsbaserte regler.

Alle må være mer bevisste på sin rolle i å virkelig oppnå bærekraft. Bærekraft må ikke bli et nytt buzzord. Sanden i timeglasset renner snart ut og dette timeglasset kan vi dessverre ikke snu.

Powered by Labrador CMS