Brannsjef Roger Egeli i Sirdal kommune opplever ofte at tilsynsobjektene ikke har en helhetlig oversikt.

Sender et viktig signal

Brannvesenet i Sirdal opplever at systematisk sikkerhetsarbeid har bidratt til en bedre forståelse for hvordan ulike regelverk møter og bekrefter hverandre. – Mange trodde feilaktig dette ville innebære at det ble mye mer å holde styr på, sier brannsjef Roger Egeli.

Publisert Sist oppdatert

Brannsjef i Sirdal kommune, Roger Egeli, mener at det at systematisk sikkerhets­arbeid er tatt inn i forskrift om brannforebygging sender et viktig signal til eier og bruker av byggverk. Ifølge paragraf 9 og 12 skal eier og bruker nå både forberede, planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp det brannforebyggende arbeidet systematisk.

– Det gir en klar forventning på en side, men veileder dem samtidig klart i retning av at de anbefales å tenke helhetlig for å sikre seg god oversikt over alle sine ansvarsområder, sier Egeli.

Egeli merket godt da forskriften var på vei at det ble nytt og skummelt for noen bygningseiere. For å hjelpe disse å se det samlede bildet, var samordnet tilsyn i landbruket et godt hjelpemiddel han kunne hente erfaringer fra. Her hadde det blitt satt sammen en gruppe fra Arbeidstilsynet, Mat­tilsynet, El-tilsynet og brannvesenet etter en modell fra Rogaland brann og redning. Disse enhetene gjennomførte så tilsyn samtidig.

– Effekten av dette var god fordi det da ikke bare ble tilsynsobjektet brannvesenet måtte prøve sine argumenter ovenfor. De andre tilsynsmyndighetene, som gjerne tilnærmet seg samme problem ut fra et annet lovverk, måtte også forstå og akseptere vår argumentasjon før dette eventuelt endte opp som et avvik, sier Egeli.

– Da kunne ikke avvik fra to eller flere tilsynsmyndigheter gå imot hverandre, det måtte også her være system og helhetlig tilnærming som bonden, i de aller fleste tilfeller, hadde meget god gevinst av og lærte mye av, legger han til.

– Ikke noe nytt

Rogaland brann og redning har ikke oppdaget de store endringene blant virksomhetene etter at systematisk sikkerhetsarbeid ble tatt med inn i forskriften i 2016. Selv om det er gått noen år, mener Eirik Gjesdal Seemann, som er fagansvarlig for tilsyn i Rogaland brann og redning, at det mulig fortsatt er litt for tidlig å se noe resultat.

– Det er veldig bra at det endelig er kommet inn i forskrift om brannforebygging, samtidig er dette noe vi i brannvesenet har jobbet med i mange år. Systemtankegangen er heller ikke noe nytt hos virksomhetene, men vi kan ikke vise til noen statistikk som sier at det har hatt noen effekt der heller. Vi jobber hele tiden mot at alle skal jobbe systematisk, sier han.

– Når vi gjør tilsyn så sjekker vi om virksomhetene har egen revisjon på internkontroll og hvordan de jobber systematisk for å forbedre den. Hvis det det dukker opp avvik, så spør vi om hvilket system de har for å ivareta lukking av avvikene. Dette blir alltid hovedfokus ved neste tilsyn for å se om ting faktisk er innarbeidet.

Seemann peker videre på at systemene i virksomhetene ofte er sårbare og avhengig av enkeltpersoner. Utskiftning av ansatte kan føre til at brannvesenet må begynne på nytt i predikeringen av systematikken.

– Hvis noen er veldig flinke og holder på med disse tingene for seg selv, så hjelper ikke det hvis den personen slutter. Det er det som er utfordringen vår, at systemer ofte er veldig personavhengig. Vi har en liten jobb foran oss der, å gjøre systemene mindre personavhengige, sier han.

Viktig med helhetsforståelse

Egeli opplever ofte at tilsynsobjektene ikke har en helhetlig oversikt. Han mener at de i en travel hverdag ikke ser at mange regelverk følger hverandre tett, kan overlappe hverandre og at flere tilsynsmyndigheter også eksempelvis legger interkontrollforskriften til grunn i arbeidet.

– Det er fortsatt mange som ikke ser systematikken hos lovgiveren, at det er en sammenheng mellom alle momentene tilsynsføreren vektlegger, før dette blir lagt frem og forklart for dem. De fleste blir da veldig fornøyd når de ser at dette er logisk og at de kan spare tid og resurser ved å arbeide smart, sier han.

– Det er viktig at de som skal gjennomføre tilsyn og veilede tilsynsobjekter har god helhets­forståelse selv. Det anbefales å sette seg godt inn i forskriftene og veiledningene. Får du anledning til å gjennomføre tilsyn sammen med andre tilsynsmyndigheter, kast deg frempå! Her får du virkelig sjekket om dine faste argumenter holder mål, når dette skal vurderes av andre som er minst like flinke som deg selv.

Powered by Labrador CMS