IK-bygg-konferansen holdes delvis digital 8. og 9. desember i år.
IK-bygg-konferansen holdes delvis digital 8. og 9. desember i år.

Premierer god intern­kontroll

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) premierer årlig kommuner som er aktive brukere av IK-bygg og som utmerker seg innen internkontroll. De ønsker å motivere kommuner til å sette det forebyggende arbeidet i system.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år deler NKF ut prisen på IK-byggkonferansen i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og KLP Skadeforsikring. For å kunne delta, er det et krav at kommunene skal være aktive brukere av IK-bygg. Den gjeveste prisen går til den mest aktive kommunen som tilfredsstiller alle kravene om internkontroll for kommunale formålsbygg og utleieboliger.

– Målet er å inspirere til bedre internkontroll og sette fokus på hvor viktig det er. Konkurranse­faktoren er sterk i hele kommunesektoren, og kommunene som deltar har ofte ambisjon om å bli best, sier Kirsti Kierulf, som er ny administrerende direktør i NKF.

Tydeliggjør ansvaret

I januar i år trådte kommunelovens kapittel 25 om internkontroll i kraft. I henhold til loven skal kommuner og fylkes­kommuner ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og kommunedirektøren er ansvarlig for intern­kontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetenes størrelse, og det er kommune­direktøren som skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll, og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

Lovendringen skal gjøre det lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, når ansvaret for internkontrollen så tydelig plasseres hos den øverste administrative lederen i kommunen.

– Kommuneloven og paragraf 25-1 gir kommunal­direktørene et veldig stort ansvar for å iverksette internkontroll, gjøre risikovurderinger og rapportere tilbake til kommunestyret. Dette er helt nytt, og kommunaldirektørene kan lett bli overveldet over alle disse internkontrollene de nå er pålagt å gjøre. Vi ønsker å hjelpe med å gjøre dette mer standardisert og enklere, sier Kierulf.

Under vurdering

Årets IK-bygg-konferanse skal holdes delvis digital 8. og 9. desember i år. Hvem som vinner årets pris er fremdeles under vurdering.

– NKF er en kunnskapsorganisasjon. Vår jobb er å forvalte kunnskap blant de ansatte innenfor teknisk sektor. For oss er det viktig at de ansatte faktisk opplever at den kunnskapen de opparbeidet seg faktisk blir verdsatt også utenfor egen kommune, sier hun.

Powered by Labrador CMS