Forskrift om brannforebygging og internkontroll­forskriften har krav til systematikk i sikkerhetsarbeidet.
Forskrift om brannforebygging og internkontroll­forskriften har krav til systematikk i sikkerhetsarbeidet.

Kommuner henger etter

Fem år etter at bygningseiere i privat og offentlig sektor ble pålagt å utøve systematisk sikkerhetsarbeid, er det fortsatt en del kommuner som henger etter. Det erfarer KLP Skadeforsikring som forsikrer om lag 40 prosent av bygningsmassen i kommunal sektor.

Publisert Sist oppdatert

Geir Grønsholt er fagsjef i KLP Skadeforsikring og har drevet «misjon» for systematisk sikkerhetsarbeid blant kommuner og fylkeskommuner i mer enn 15 år. I samarbeid med DSB, DiBK og Brannvernforeningen har han arrangert en rekke kurs, seminarer og fagdager fra nord til sør i landet med systematisk sikkerhetsarbeid som tema.

– Gjennom disse årene har vi sett at evnen og viljen til å drive sikkerhetsarbeid på en systematisk måte er høyst varierende kommuner imellom. Mens noen har vist stor entusiasme og systematisert sikkerhetsarbeidet, er det fortsatt en del kommuner som henger langt etter, sier Grønsholt.

Mangelfull risikostyring

Han mener manglende oversikt over risikoen i egne bygninger er et problem for mange av kommunene. De enten glemmer eller mangler forståelse for at god risikostyring krever en kontinuerlig kartlegging av bygningenes tilstand og bruk.

– Dersom kartleggingsarbeidet bare skjer sporadisk er det umulig for kommunen å holde seg løpende oppdatert om risikoen i egne bygninger. Og uten å kjenne risikoen kan du heller ikke drive effektiv forebygging mot brann og andre uønskede hendelser, påpeker Grønsholt.

Dårlig informasjonsflyt

Etter det han erfarer er mangel på kommunikasjon og dårlig informasjonsflyt mellom eier, forvalter og brukere en annen svakhet ved sikkerhetsarbeidet i mange kommuner. Konsekvensen kan være at feil og mangler ved brannsikkerheten i bygningen ikke blir rapportert fra bruker til eier. Det hender også at kommunen som bygningseier, ikke avdekker risikofylt atferd hos brukere før etter at en brann eller andre uønskede hendelser har inntruffet.

– De siste årene har vi dessverre hatt flere eksempler på store branner i kommunale bygninger forsikret hos KLP. Dette er branner som vi mener skyldes at brukere mangler kunnskap om brannvern og hvordan bygningen skal brukes, sier Grønsholt.

Ser ikke gevinsten

Han synes det er merkelig at det fortsatt er kommuner som ennå ikke har sett verdien av systematisk sikkerhetsarbeid. Han mener det er synd ettersom det ligger åpenbare gevinster i denne måten å jobbe på.

– Foruten økt personsikkerhet bidrar systematisk sikkerhetsarbeid til en mer effektiv drift og reduserte kostnader til vedlikehold. Alt i alt gir det økt lønnsomhet både for bygningseiere og brukere av bygningene. Det burde være motivasjonsgrunnlag godt nok, fremholder Grønsholt.

Powered by Labrador CMS