Her ser vi det lokale brannvesenet deltar i en øvelse på Bergene Holm avd. Nidarå i Åmli kommune.

Gjennomsyret sikkerhetskultur

I trelastindustrien var det tidligere ikke uvanlig å møte risiko med livet som innsats, slik tømmerfløterne gjorde. Nå er dette for lengst et tilbakelagt kapittel. Hos landets nest største trevareprodusent, Bergene Holm AS, er HMS øverste prioritet og sikkerhetskulturen gjennomsyrer hele organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Bergene Holm har Siden 1946 produsert og levert trelast til det norske folk. Deres kompetanse er å videreforedle miljø­sertifiserte tømmerstokker fra norske skoger. Her produseres det til alt fra konstruksjonsvirke til kledning og profilert og malt listverk. Litt over 50 prosent av trestokken blir til trelast. Resten blir til bonusprodukter som bark og ulike typer flis. Produksjonen foregår på i alt åtte ulike steder rundt om på Østlandet. De har rundt 450 ansatte og en årlig omsetning på over to milliarder kroner.

Paul Edvard Vittersø er HMS-sjef for hele konsernet og fremstår som oppriktig engasjert i sitt arbeid. Han kan fortelle at HMS ikke er noe som drives av enkeltpersoner i virksomheten. Absolutt alle er involvert i dette. Ledelsen i virksomheten har definert prioriteringen for sin virksomhet slik: HMS, kvalitet og produktivitet.

Dette betyr at det viktigste man driver med for hver og en i virksomheten fra administrerende direktør til nyansatte i produksjonen, er HMS. Sikkerhetsinstruksen er det første man må forholde seg til når man får jobb hos Bergene Holm.

– Vi ser på dette som vår sikkerhetskultur. Hos oss betyr dette blant annet gode rutiner for risiko­analyser og arbeid med å redusere risiko, sier Vittersø.

Mr. HMS, Hans Martin Skauen.

Herr HMS

Hos Bergene Holm har de til og med en figur som er en personifisert og helstøpt versjon av HMS. Han har fått det talende navnet Hans Martin Skauen. Han er en animert figur som brukes i internkommunikasjonen for å bygge den sikkerhetskulturen som skal råde hos Bergene Holm.

Alle anleggene til Bergene Holm er registrert som én juridisk enhet. Derfor er det også enklere å gjennomføre et felles HMS system på alle produksjonsstedene. Men Bergene Holm fremstår i dag som et resultat av flere fusjoner og nedleggelser. Derfor har det vært litt forskjellig historie, forutsetninger og kultur på de ulike produksjonsstedene. Dette har gitt føringer for HMS arbeidet, og HMS og driftssikkerhet skal dra samme vei.

– Dette er en tøff bransje preget av mange alvorlige ulykker opp gjennom historien. Derfor må man ha fokus på sikkerhet for å unngå personskader og brann. Når man har gode rutiner for HMS, får man færre uønskede hendelser. Dette gir også bedre flyt og mer effektiv produksjon. Hvert av våre anlegg er analysert og risikovurdert, og det som er riktig et sted, er ikke nødvendigvis den beste løsningen et annet sted. Fordelen her er at man kan lære av hverandre, sier HMS-sjefen.

Når man har gode rutiner for HMS, får man færre uønskede hendelser.

Paul Edvard Vittersø

Interkontrollforskriften legger store føringer for HMS arbeidet, blant annet når det gjelder brann, utslipp og arbeidsmiljø. Mye er likevel opp til den enkelte bedrift. En stor trelastprodusents største mareritt er en storbrann.

– Trevirke brenner som kjent svært godt, og derfor gjør vi mye ekstra for å redusere risikoen for slike ulykker. Vi har blant annet fått installert små sensorer som overvåker varme og vibrasjon i deler av produksjonen, sier Vittersø

Industrivern

Industrivernet har normalt fire årlige øvelser på produksjonsstedene, og de rykker inn når det skjer noe. Det arrangeres også øvelser sammen med det lokale brannvesen.

– Det er viktig at brannvesenet kjenner oss godt, slik at de er best mulig forberedt på å håndtere eventuelle hendelser. Dette gir en god sikring og er en viktig øvelse i tilfelle en storulykke, sier Vittersø.

I tillegg til offentlige tilsyn fra brann og elmyndighetene samt besøk av forsikringsselskapenes risikoingeniører, er Bergene Holm med i en frivillig ordning som heter Treindustriens Brannkontroll. Dette innebærer at eksperter fra Treteknisk institutt kommer på årlig besøk og foretar en detaljert gjennomgang av blant annet bedriftens interne rutiner, service- og kontrollavtaler og bedriftens industribrannvern. Alle bedriftens enheter gjennomgås for å avdekke eventuelle mangler eller svakheter med hensyn til brannforebyggende og brannhemmende tiltak.

– Brannkontrollen er et godt og viktig supplement til vårt eget HMS arbeid, og bidrar sammen med alt annet vi gjør til at Bergene Holm fremstår som en trygg arbeidsplass, sier Vittersø engasjert.

Powered by Labrador CMS