Organisatorisk brannvern i regelverket

Hva sier brannregelverket om organisatoriske tiltak, hvem stilles det krav til og hva er det som utløser kravet?

Publisert Sist oppdatert
  • Brannsikkerheten i byggverk ivaretas ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak. Tiltakene er som oftest gjensidig avhengig av hverandre. Det er for eksempel lite hensiktsmessig å installere automatiske slokkeanlegg eller brannalarmanlegg uten at det foreligger rutiner for ettersyn, vedlikehold og hvordan en alarm skal håndteres.
  • Krav til organisatoriske tiltak for eiere av byggverk er ikke eksplisitt uttrykt i forskrift om brannforebygging, men er omfattet av kravet til systematisk sikkerhetsarbeid (§ 9 i kapittel 2). Brukers ansvar for å utøve systematisk sikkerhetsarbeid framgår av § 12 i forskriftens kapittel 3. Krav om organisatoriske tiltak fremgår også av § 5 i internkontrollforskriften.
  • Det er begrepet «virksomhet» som utløser kravet om å ha og kunne dokumentere organisatoriske tiltak for byggverk. Kravet til organisatoriske tiltak gjelder både eiere og brukere av byggverk når disse er virksomheter.
  • Blant organisatoriske tiltak hører brannvernopplæring for alle brukere av byggverk. Plan og rutiner for evakuering og gjennomføring av øvelser er et annet viktig tiltak. Det samme er vernerunder for blant annet å påse at rømningsveier er i orden. Planer og rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold (KEV) av branntekniske installasjoner er et annet viktig tiltak.
Powered by Labrador CMS