Razmus Viggen er blitt brannsjef i Rogaland brann og redning.
Razmus Viggen er blitt brannsjef i Rogaland brann og redning.

Ny brannsjef i Rogaland

Razmus Viggen blir ny brannsjef i Rogaland brann og redning IKS. Han etterfølger Nils-Erik Haagenrud i stillingen og tiltrer i løpet av høsten.

Razmus Viggen kommer fra stillingen som personal- og organisasjonssjef i Hå kommune. Han har erfaring fra flere andre lederstillinger, bland annet i Helse Stavanger og i ambulansetjenesten. Han har bachelor og master i ledelse, med spesialisering innen strategisk ledelse, teamledelse og nyskaping. Han har også fagbrev som ambulansearbeider og flystrukturmekaniker.

«Viggen framstår som en trygg og tydelig person som har svært gode kommunikasjonsevner. Han har dokumentert gode resultat fra ulike lederstillinger, og har bred erfaring innen endringsledelse og kulturbygging. Videre har Viggen, med sin bakgrunn fra ambulansetjenesten og ulikt beredskapsarbeid, god forståelse for sikkerhets- og beredskapsfunksjonen. Som personal- og organisasjonssjef i Hå kommune har han også opparbeidet seg kompetanse og erfaring med politiske prosesser og kommunal virksomhet,» skriver Rogaland brann og redning på Facebook.

– Styret i Rogaland brann og redning IKS har vært opptatt av å finne en inkluderende lagbygger som evner å få fram det beste i sine medarbeidere, og som leder gjennom tydelighet og involvering. Det mener vi at vi har funnet. Styret ser fram til samarbeidet og ønsker Razmus Viggen lykke til med det viktige samfunnsoppdraget vårt, sier styreleder Ida Gjerseth.

Powered by Labrador CMS