DSB har etablert et prosjekt for å digitalisere innhold i veiledninger.
DSB har etablert et prosjekt for å digitalisere innhold i veiledninger.

Digital «håndbok i brannforebygging»

DSB er i gang med et veiledningsprosjekt som skal bidra til god og helhetlig veiledning til brann- og redningsvesenet. Prosjekt «Håndbok i brannforebygging» startet i fjor sommer og skal etter planen pågå ut 2021.

Publisert Sist oppdatert

– Veiledningsarbeid er en del av kjernevirksomheten vår, men nå har vi valgt å intensivere en del av dette arbeidet for en periode. I prosjektet skal vi revidere eksisterende veiledning, utarbeide ny der det er stort behov og samle veiledning på et sted i et digitalt format, opplyser prosjektleder Barbro Hatlevoll i DSB.

Hun forklarer at DSB får mange henvendelser om ulike problemstilling på brannområdet som det trengs veiledning til. Henvendelsene gjelder både myndighetsutøvelse ved tilsyn og bruk av andre virkemidler hvor forskrift om brannforebygging gir kommunene relativt stor frihet til å drive brannforebyggende arbeid.

Grunnlag for effektivisering

– Vi ønsker selvsagt å gi brann- og redningsvesenet best mulig veiledning, men har dessverre liten kapasitet til å svare på mange enkelthenvendelser. DSB ønsker derfor i større grad å kunne veilede en til mange, sier Hatlevoll og fortsetter.

– Vi ser at det er et potensial for effektivisering som vil komme både brann- og redningsvesenet og DSB til gode. Denne effektiviseringsgevinsten ønsker vi å hente ut gjennom prosjekt «Håndbok i brannforebygging», sier Hatlevoll.

På bakgrunn av innspill fra ulike brann- og redningsvesen har DSB valgt å særlig prioritere veiledning til fire temaer. Det gjelder tilsyn, håndtering av bekymringsmeldinger, informasjons- og motivasjonsarbeid og sårbare grupper.

Kartlegging av behov

Det finne allerede mye god veiledning til noen av disse temaene som for eksempel sårbare grupper. Dette har lenge vært et prioritert tema for DSB, og veiledning er samlet under nettadressen www.livsviktigsamarbeid.no.

– Når det gjelder myndighetsutøvelse ved tilsyn derimot, har det lenge vært behov for å revidere tilsynsveilederen fra 2006. En ny veileder om tilsyn med § 13-objekter legges ut på DSBs hjemmeside om kort tid. Dette er et levende dokument som vil bli oppdatert jevnlig og som med tiden skal tilpasses et digitalt format, forteller Hatlevoll.

Tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med farlig stoff er også på listen over prioriterte temaer i prosjektet.

Som grunnlag for å kunne tilby brukervennlig digital veiledning, er det gjennomført en såkalt tjenestedesignprosess for å kartlegge behov, forventninger og utfordringer og identifisere forbedringsmuligheter. I den forbindelse er det gjennomført intervjuer med flere brann- og redningsvesen som har gitt mange gode innspill.

– Vi har større ambisjoner enn å «sette strøm på papir». Det kan føre til at arbeidet med å få veiledningsinnholdet inn i ønsket format vil strekke seg inn i 2022, fremholder Hatlevoll.

Powered by Labrador CMS