Siri Walaker er prosjektleder for den nye databasen Ulme.
Siri Walaker er prosjektleder for den nye databasen Ulme.

Ny database ferdigstilt

Databasen Ulme ble ferdigstilt i desember. Med Ulme har Norsk brannvernforening skaffet seg et verktøy for innsamling og lagring av informasjon om branner og brannutvikling i byggverk.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha prøvd ut en testversjon av Ulme med gode resultater kan Brannvernforeningen starte arbeidet med registrering og lagring av data fra bygningsbranner som er interessante i et brannforebyggende perspektiv.

– Vi vil samle inn og lagre data både om bygningsbranner av nyere dato og tidligere branner som allerede er evaluert eller gransket, opplyser prosjektleder Siri Walaker i Norsk brannvernforening.

Hun presiserer at Ulme er et verktøy utviklet for innsamling og lagring av data, og ikke en fiks ferdig database med innhold. Å fylle databasen med relevant brannfaglig innhold vil ifølge prosjektlederen ta tid.

– Men etter hvert som vi skaffer oss et stadig bedre datagrunnlag vil vi søke å finne sammenhenger og likheter ved bygningsbranner som kan gi oss verdifull informasjon til bruk i det forebyggende arbeidet, forklarer Walaker.

Aktuell dokumentasjon

Som eksempler på dokumentasjon som vil være nyttig å lagre i databasen etter en bygningsbrann peker hun blant annet på brannkonsepter, ferdigattester og eventuelle søknader om bruksendring. Det samme gjelder informasjon om byggeteknisk utforming.

– Dokumentasjon som kan fortelle oss om byggets forutsetninger og begrensninger kan være viktig å få samlet inn og lagret i data­basen. Det samme gjelder byggesaks­dokumenter, granskningsrapporter og kontrollrapporter for branntekniske installasjoner som for eksempel sprinkler- og brannalarmanlegg, sier Walaker

Faglige støttespillere

Ulme-prosjektet ble etablert av Brannvernforeningen for snart to år siden. Med som faglige samarbeidspartnere er både Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og RISE Fire Research. De har bidratt med viktig kompetanse innen sine respektive fagfelt i utviklingsfasen.

– De to nevnte samarbeidspartnerne vil selvfølgelig ha leseradgang til databasen. Vi håper dessuten å få hjelp fra medarbeidere i FRIC til innsamling og registrering av data fra aktuelle branner, sier Walaker.

Som eier av databasen vil Brannvernforeningen også ha ansvar for den daglige driften. Internt er det etablert en egen gruppe som skal utføre det praktiske arbeidet. Blant gruppens oppgaver er overvåking av brannbildet, utvelgelse og kartlegging av aktuelle branner, samt registrering av data. På sikt vil gruppen også ha ansvar for formidling av innhold fra databasen.

Powered by Labrador CMS