Regjeringen har vedtatt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser.
Regjeringen har vedtatt avstandskrav på fire meter mellom alle campingenheter på campingplasser.

Nye avstandskrav på campingplasser

Fra 1. mars i år gjelder nye regler som skal bidra til bedre brannsikkerhet ved landets campingplasser. Regjeringen har blant annet vedtatt at det skal være minst fire meter mellom hver campingenhet.

Publisert Sist oppdatert

– I Norge har vi heldigvis unngått katastrofe­branner på campingplasser med mange omkomne i en og samme brann. Fullskala­forsøk med branner i campingvogner har likevel vist oss at risikoen for brannspredning kan være betydelig. Derfor hilser vi nye regler og avstandskrav velkomne, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Anbefaling om en sikkerhetsavstand på minst fire meter avstand mellom camping­enheter ble fremmet i en egen temaveileder utgitt av Brannvernforeningen allerede i 2011. På den tiden økte salget av store campingvogner samtidig som stadig flere nordmenn og turister fra andre land valgte å feriere i bobiler her i landet.

Høy brannenergi

– En fullt utviklet brann i en campingvogn eller bobil utvikler betydelig energi og strålevarme. Konsekvensen av den høye brannenergien er at faren for spredning blir større jo tettere campingenhetene står. Faren for at en brann kan spre seg blir ikke mindre av at det på mange campingplasser er oppført såkalte spikertelt som tilbygg for campingvognene, påpeker Søtorp.

I tillegg til firemetersregelen har regjeringen vedtatt krav om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplassene. Inndeling av campingplasser i parseller med brann­gater mellom parsellene vil ifølge Kommunal- og distrikts­departementet være viktige tiltak for å hindre at en brann sprer seg til større områder av campingplassen. Branngatene vil dessuten lette fremkommeligheten for brannvesen og andre nødetater.

– Regjeringen har vært opptatt av at reglene for campingplasser skal være enkle å etterleve for brukerne og lette gjennomføringen av tilsyn for brannvesenet. Det mener vi de nye reglene er, heter det i en uttalelse fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Konkretisert i forskriftstekst

De nye reglene for brannsikkerhet på campingplasser er lagt inn som et eget ledd i byggteknisk forskrift (TEK 17). Campingenhet er definert som campingvogn, bobil, villavogn, husvogn o.l. med tilhørende telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk. Om parseller heter det at campingplasser skal deles opp i parseller med et grunnareal på maksimalt 1 200 kvadratmeter. Mellom parsellene skal det etableres branngater med en bredde på minimum 8 meter. I forbindelse med forskrifts­endringen og de nye reglene for campingplasser har Direktoratet for byggkvalitet også utarbeidet en egen veileder.

Powered by Labrador CMS