Hovedsaklig blir ammoniumnitrat blant annet brukt i gjødsel i Norge.
Hovedsaklig blir ammoniumnitrat blant annet brukt i gjødsel i Norge.

Årets tilsynsaksjon er i gang

Tilsynsaksjonen med farlig stoff fokuserer i år på lager med ammoniumnitrat og kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer.

Publisert Sist oppdatert

– Vi forventer at mange brannvesen prioriterer deltagelse på årets tilsynsaksjon og gjennomfører mange tilsyn. Tilsyn og informasjon er viktige virkemidler for sikker håndtering av farlig stoff slik at brann, eksplosjon og annen ulykke unngås, sier seksjonssjef for kjemikaliesikkerhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Brit Skadberg.

I databasen Fast er det i dag registrert 50 lager med ammoniumnitrat og 367 kjelanlegg i Norge, og det anses som sannsynlig at brannvesenet finner avvik under tilsynene. I første halvdel av mai vil veiledningsmateriale og sjekklister til tilsynsaksjonen være tilgjengelig på DSB sine nettsider.

Strengt regulert

Det har vært ulykker i Norge på grunn av ammoniumnitrat tidligere, men det som kanskje er ferskest i minne er eksplosjonen i Beirut i Libanon i august i fjor. Over 170 ble drept og 6000 skadet etter at et lager med store mengder ammoniumnitrat tok fyr og gikk i luften.

– Ammoniumnitrat er strengt regulert i Norge nettopp på grunn av mulig eksplosjonsfare samt potensiale for misbruk som ingrediens i hjemmelagde eksplosiver, sier Skadberg.

Ammoniumnitrat blir hovedsakelig brukt til gjødsel og produksjon av eksplosiver, og kravene for oppbevaring er at det skal være utilgjengelig for uvedkommende og være forsvarlig innelåst eller innenfor et inngjerdet og adgangskontrollert område. Tilsynsaksjonen gjelder ammoniumnitrat som er klassifisert som oksiderende og som har et høyt innhold av ammoniumnitrat.

Når det gjelder kjelanlegg er alvorlige hendelser heldigvis svært sjeldne, men overopphetet vann under trykk kan føre til en ekstrem volumøkning dersom kjelen skulle briste – en såkalt kjeleksplosjon.

– De som drifter anleggene skal ha et kompetansebevis i form av sertifikat som kjel­operatør eller kjelpasser. Videre er det krav til systematisk tilstandskontroll av anlegget utført av akkreditert inspeksjonsorgan, og periodisk overvåkning, sier hun. Resultatene fra aksjonen vil foreligge i en rapport på DSB sine nettsider etter 15. oktober i år.

Årlig tilsynsaksjon

Sammen med landets brannvesen har DSB gjennomført årlige tilsynsaksjoner siden 2012. Fjorårets aksjon var rettet mot håndtering av farlig stoff på avfallsanlegg.

– I Norge er det cirka 12 000 anlegg med farlig stoff. Tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig og i henhold til gjeldende regelverk for å forebygge uønskede hendelser, sier Skadberg og legger til at ambisjonen er å legge til rette for tilsynsaksjoner for alle anleggsenhetene og ulike stofftyper.

– Neste års tema vurderes ut fra dette, samt innspill fra brannvesenet og aktuelle temaer som kommer opp som følge av hendelser, sier hun.

Powered by Labrador CMS