Bildet er fra et fullskalaforsøk hos RISE Fire Research og viser brannspredning på et tak med solcellepaneler.

Stor interesse for solceller

Energikrisen i Europa har fått fart på etterspørselen etter solcellepaneler for produksjon av strøm til næringsbygg og private boliger her i landet. Hva betyr det for brannsikkerheten?

Publisert Sist oppdatert

Solcellepanel for produksjon av strøm i bygg trenger ikke representere noen stor brannfare. I mange europeiske land er det installert langt flere solceller enn det er i Norge uten at dette har ført til en merkbar økning i antall bygningsbranner, sier forsker Reidar Stølen ved RISE Fire Research i Trondheim.

Stølen er for tiden engasjert i prosjektet «Bygningsintegrerte energisystemer og SMARTteknologi» som inngår i arbeidspakken «Brannsikringstiltak og smartteknologi» i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Han er også i ferd med å ta en doktorgrad på temaet «Brannsikkerhet i solcelleinstallasjoner» ved NTNU.

Ifølge Stølen skiller Italia seg klart ut fra resten av Europa når det gjelder forekomsten av branner i solcelleanlegg. Der ble det så tidlig som i 2012 registrert over 700 branner i solcelleanlegg. Disse brannene oppsto etter at det året før hadde vært en kraftig økning i etterspørselen etter solceller. Veksten i etterspørsel førte til at mange solcelleanlegg ble montert av personer med liten erfaring på fagfeltet.

Behov for kunnskap

– Situasjonen i Italia for ti år siden er ikke ulik den vi har i Norge nå. Markedet for solceller vokser hurtig her i landet samtidig som mangel på fagfolk med kompetanse innen solenergi er en flaskehals for videre vekst. Det øker også sjansene for at det begås feil i forbindelse med installasjonsarbeid, noe som i verste fall kan føre til flere bygningsbranner, påpeker Stølen.

Solcellepaneler blir i dag markedsført med minimalt behov for ettersyn og vedlikehold. Det er heller ikke etablert strenge krav til kontroll og vedlikehold av denne typen installasjoner.

– Etter hvert som et solcelleanlegg nærmer seg slutten av forventet levetid vil feilraten for anlegget øke. Det kan igjen medføre økt risiko for brann, poengterer Stølen.

Fullskala branntester

Som en del av FRIC-prosjektet er det gjennomført en serie fullskalaforsøk med ubrennbare solcellemoduler montert over et skråtak som var tekket med asfaltpapp. Ifølge forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen som i likhet med Stølen til daglig jobber i RISE Fire Research, har hensikten med forsøkene vært å se på brannspredning i mellomrommet mellom solcellepanel og underliggende tak.

– Forsøkene viste at montering av solceller på tak gjør at en brann vil kunne spre seg oppover langs hele taket under solcellene. Det ga en vesentlig større brann enn den som ble observert på taket uten at solceller var montert, opplyser Fjellgaard Mikalsen.

Den samme effekten er for øvrig observert og beskrevet av en forskningsgruppe ved universitetet i Edinburgh i Skottland. Der ble fullskalaforsøkene hovedsakelig gjort på flate tak.

Krever robuste tak

– Dette er en effekt som det er viktig å ta hensyn til ved installasjon av solceller på bygninger. I våre forsøk spredte brannen seg helt opp til mønet, men brant ut og slokket av seg selv uten at det ble observert brannspredning nedover i takkonstruksjonen. Brannen varte i om lag en time, så under andre forutsetninger kunne man forvente at også takkonstruksjonen ville tatt fyr, sier Fjellgaard Mikalsen.

Både fullskalaforsøkene i regi av FRIC og andre tester har vist at brannspredningen på tak kan bli mer omfattende med solcellemoduler. Brannen kan starte i solcelleinstallasjonen eller den kan spre seg til taket fra et annet arnested. Dersom taket ikke har tilstrekkelig god brannmotstand, kan brannen også spre seg nedover gjennom taket og inn i bygningen.

– Dette er en problemstilling som i svært liten grad er ivaretatt i eksisterende regelverk. Her har myndighetene en jobb å gjøre, mener Fjellgaard Mikalsen.

«Intelligente» batterier

Mye tyder på at fremtidens bolighus vil være utstyrt med solceller på taket i kombinasjon med «intelligente» batterier plassert inne i boligen for lagring av strøm og mulighet for videredistribusjon av overskuddsstrøm ved hjelp av smarthusteknologi. Ifølge Fjellgaard Mikalsen byr dette på en rekke branntekniske utfordringer. Det skyldes at et batteri representerer en antennelseskilde og brennbart materiale på samme tid. En batteribrann kan utvikle seg annerledes enn en «tradisjonell» brann. Den kan ha en eksplosiv brannutvikling, produsere giftige branngasser og være svært komplisert å slokke.

– På samme måte som for solceller, vil den kraftige økningen i etterspørselen etter batteriløsninger for næringsbygg og bolighus kunne være en utfordring med tanke på brannsikkerhet. Det er viktig at en installasjonsboom ikke går ut over kvaliteten på batteripakkene eller kompetansen til de som skal installere dem. Selvbygde batteripakker i garasjen basert på Petter Smart-løsninger må vi for all del unngå, fremholder Fjellgard Mikalsen.

Powered by Labrador CMS