Elkontroll med varmesøkende kameraer har bidratt til en nedgang i branner i landbruket.

Ny sensorteknologi trygger landbruket

Gjensidiges storsatsning på å snu branntrenden i landbruket startet med spesialtilpassede elkontroller i 2012. Tiltaket videreføres nå med sensorer som fanger opp unormal temperaturøkning i det elektriske anlegget.

Publisert Sist oppdatert

På grunn av en negativ utvikling og økning i antall landbruksbranner, så Gjensidige et behov for å innføre nye tiltak. I 2012 utviklet forsikringsselskapet en egen risikosjekk for landbrukskunder for å avsløre brannfarlige feil før det er for sent, og har siden 2015 risikosjekket over 18 000 gårdsbruk. Særlig viktig er kontroll av elanlegg med varmesøkende kamera.

– Ser vi på antallet branner i driftsbygninger de siste fem årene sammenlignet med perioden 2011–2015, er det 3187 færre branner i siste femårs­periode. Det var i 2015 vi intensiverte elkontrollene i landbruket, og vi ser nå en tydelig effekt av denne satsningen, sier Frode Narud, ansvarlig for risiko­styring landbruk i Gjensidige.

Sensorer gir et bedre bilde

Om lag to av tre branner i næringen skyldes feil på elektrisk anlegg eller utstyr, viser tall fra forsikringsbransjen. Gjensidige ønsker nå sammen med landbruket å ta ytterligere grep for å sikre at feil på det elektriske anlegget blir rettet opp i. Som en del av dette har de tatt initiativ til å utvikle sensorer som skal varsle ved feil i elskapene.

– Vi har sett at et betydelig antall av de elektriske feilene er sentrert til elskapene. Disse sensorene blir en naturlig del av elkontrollsatsingen, som et hovedelement for å ta ut brannkilden. De vil fange opp unormal temperaturøkning, og varsler deretter eier og elektriker om at det er en feil som må rettes, sier Narud.

Han peker på at elkontrollene kun blir gjennomført hvert tredje år, og at eventuelle skader oppstår i perioden imellom. Sensorene vil også måle temperaturen konstant og vil kunne gi kontrolløren en oversikt over utviklingen i hele denne perioden, ikke bare den dagen risikosjekken utføres. Oppstarten av installeringen av sensorløsningen er planlagt i april eller mai i år.

Roser bøndene

– Vi ser forbedringsmuligheter som vi ønsker å gjøre noe med. Vi kaller det å ta et stort trygghetsløft sammen med landbruket, sier Narud.

Han roser samarbeidspartneren Norges Bondelag og bøndene rundt i landet for arbeidet som er gjort så langt.

– Norske bønder har vært flinke til å ta i bruk elkontroll med termografering på driftsbygninger. Det fortjener næringen honnør for. Branntrenden er dramatisk endret på grunn av det, sier han.

Powered by Labrador CMS