Befolkningsstatistikk med framvisninger fra SSB. Søylene til venstre viser totalt folkemengde med alle aldre, søylene ved siden av viser at andelen over 65 år vokser raskere.
Befolkningsstatistikk med framvisninger fra SSB. Søylene til venstre viser totalt folkemengde med alle aldre, søylene ved siden av viser at andelen over 65 år vokser raskere.

Befolkningen blir eldre

Befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge vil få betydelig flere eldre i perioden frem mot 2060. Allerede i 2030 vil landet ha flere eldre over 65 år enn barn og unge fra 0 til 19 år.

Publisert Sist oppdatert

Det har helt siden 1980-årene vært tverr­politisk enighet i Norge om at eldre mennesker skal bo hjemme så lenge de kan. Dette vil gjelde stadig flere ettersom eldreandelen av landets befolkning vil øke betydelig de neste 40 årene. I 2060 vil Norge ha om lag 6,1 millioner innbyggere, ifølge befolkningsframskrivinger fra SSB. Av disse vil om lag 1,4 millioner være 70 år eller eldre. Det vil si at hver femte innbygger vil være over 70 år i 2060 mot dagens en av åtte innbyggere.

For kommunene som har ansvar for helse- og omsorgstjenester samt innbyggernes brann­sikkerhet, kan en situasjon med stadig flere hjemme­boende eldre by på utfordringer. For selv om det allerede gjøres en betydelig jobb av lokale brann- og helseetater for at eldre skal ha det trygt hjemme, viser statistikk at denne innsatsen må intensiveres. Personer over 70 år har lenge vært overrepresentert på dødsbrannstatistikken og har fire ganger større sannsynlighet for å omkomme i brann enn andre aldersgrupper.

Powered by Labrador CMS