Eirik Tjelta Tuftedal og Marie Aanestad fra seksjon «Trygg hjemme» i forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning deltok på «Bolig for livet»-konferansen i Stavanger i mai

Eldrebølgen kommer

I 2021 passerte Norge for første gang én million alderspensjonister, og i 2030 vil det være flere eldre enn barn her i landet. Hvordan kan brannsikkerheten ivaretas når flere eldre bor lenger hjemme?

Publisert Sist oppdatert

Flere eldre som lever stadig lenger er en utfordring når det kommer til boligløsninger. Derfor har Regjeringen lansert «Bo trygt hjemme-reformen», som skal legge til rette for at eldre som ønsker det, kan bo lenger i eget hjem.

«De fleste eldre ønsker å greie seg selv i størst mulig grad og bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Da må vi utvikle boligløsninger som gjør at eldre opplever trygghet i eget hjem, sosial kontakt og kan ta del i nærmiljøet. Det er også viktig at hjemmetjenesten arbeider forebyggende og hjelper eldre til å mestre livet i egen bolig», sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

24. mai arrangerte Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) konferansen «Bolig for livet» på HelseCampus Stavanger. NSCC er en samarbeidsarena for mer en 270 medlemmer fra hele landet, som bedrifter, kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner og så videre. De jobber for utviklingen av bærekraftige boligløsninger for fremtiden. Formålet med konferansen var å skape mer bevissthet rundt ulike muligheter for smarte løsninger i hjemmet, ulike boformer og velferdsteknologiske løsninger.

Verdifulle innspill

Forskere, arkitekter og eiendomsutviklere var blant deltakerne på konferansen, hvor også Rogaland brann og redning (RBR) var en av utstillerne.

– Vi har tidligere hatt et samarbeid med NSCC og Universitetet i Stavanger hvor vi arrangerte arbeidsmøter om brannvern med 12 frivillige eldre. De ga oss verdifulle innspill til metoder for å nå enda bedre frem til eldre, og slik brukerinvolvering er gull verdt for oss. «Bolig for livet»-konferansen var en fin mulighet for nettverksbygging for oss, og foredragene fra de øvrige deltakerne var interessante og lærerike, sier Marie Aanestad, som er seksjonsleder for «Trygg hjemme» i forebyggende avdeling i RBR.

På sin stand informerte RBR blant annet om røykvarslere og komfyrvakt.

– Det er jo ikke noe nytt og revolusjonerende, men likevel viktig å informere om. Vi fortalte om hvor viktig det er med seriekobling av røykvarslere, slik at man blir varslet så tidlig som mulig. Det er spesielt viktig for eldre med funksjonsnedsettelser som bruker lenger tid på å komme seg ut, sier hun.

Mange er heller ikke klar over at det finnes røykvarslere med ti års batteritid.

– For eldre med dårlig balanse kan det å klatre opp på en stol for å teste batteriet hvert år medføre risiko for fall. Vi understreket også at selve røykvarsleren skal skiftes ut etter 8-10 år, forteller hun.

Økt risiko

Komfyrvakt har vært påbudt i nye hus, ved kjøkkenrenovering og omlegging til ny kurs og ved utskifting av elektrisk anlegg siden 2010.

– Likevel er det mange eldre som fremdeles ikke har installert komfyrvakt, derfor er det viktig å informere om dette, sier Aanestad.

Ifølge DSB skyldes over halvparten av branner i norske hjem tørrkok eller komfyrbranner.

RBR informerte også om hjelpemidler for brannvarsling for eldre med nedsatt syn og hørsel, og om mobile vanntåkeanlegg og inergenanlegg.

– Det er noe vi først og fremst anbefaler for eldre som har en atferd som medfører høyere sannsynlighet for brann, som røyking på senga, kombinert med nedsatt mobilitet eller andre faktorer som påvirker rømningsmulighet, forteller hun.

Den svenske forskeren Marcus Runefors opplyser i sin doktorgradsavhandling ved Lunds universitet at røykere på 85 år og eldre har 45 ganger så stor risiko for å omkomme i brann som den øvrige befolkningen.

– Allerede etter fylte 70 år er risikoen for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere for alle. Baksiden ved at stadig flere eldre bor lenger hjemme er at sannsynligheten for å dø i brann øker, derfor er det så viktig for oss å nå frem til denne gruppen, sier hun.

Viktig budskap

Spesielt for eldre som på grunn av kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser ikke klarer å rømme selv, er det viktig med en plan som reduserer sannsynligheten for brann, og for rask hjelp hvis brann skulle oppstå.

– Nabohjelp, brannalarmanlegg, direktevarlig til 110-sentralen eller vaktselskap og i spesielle tilfeller mobile vanntåkeanlegg er tiltak som kan redusere risikoen for å omkomme i brann. Dette er et viktig budskap, fordi mange eldre bruker lenger tid på å komme seg ut, presiserer Aanestad.

Seks av ti som omkommer i brann i Norge er over 65 år. I 2050 vil rundt 25 prosent av befolkningen være 67 år og eldre.

I sin forskning har Marcus Runefors kommet frem til at om lag 20 prosent av omkomne i brann kunne ha evakuert trygt, men døde fordi de forsøkte å slokke brannen selv.

– Derfor anbefaler vi eldre som ikke kan eller bør håndtere brannslokningsapparatet å plassere det ved inngangsdøra i stedet for på soverommet. Hvis brann oppstår bør de prioritere å komme seg ut, og overlate til andre å forsøke å slokke den, sier Marie Aanestad.

Powered by Labrador CMS