Anbefaler å styrke det regionale samarbeidet

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok fredag 16. juni rapporten fra arbeidsgruppen, som har foretatt en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Sju prioriterte tiltak

I rapporten beskriver arbeidsgruppen tiltak de mener bør prioriteres høyest:

  • Etablere en grunnportefølje for beredskaps- og forebyggende oppgaver som alle brann- og redningsvesen skal kunne håndtere.
  • Etablere regionalt samarbeid mellom brann- og redningsvesen innenfor de geografiske grensene til 110-sentralene.
  • Etablere hjemler for nasjonal myndighet til å kunne prioritere ressurser og personell på tvers av brann- og redningsvesen ved store hendelser.
  • Fortsette satsingen på kompetanseheving gjennom å styrke deltidsopplæringen og starte arbeid med etablering av lederutdanningen.
  • Etablere tydeligere rammer for bistand fra brann- og redningsvesen til politiet og helsemyndighetene, slik at oppgavene klargjøres i lov og forskrifter.
  • Etablere et langsiktig forskningsprogram for å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av brann- og redningsvesenet.
  • Sikre gode arbeidsvilkår for ansatte i brann- og redningsvesen, slik at rekrutteringen og beredskapen sikres i fremtiden.

Regjeringen utpekte en arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet i november 2022. Fredag 16. juni ble rapporten overrakt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på Briskeby brannstasjon i Oslo. 

Mange brann- og redningsvesen er for små og har for lite ressurser til å håndtere fremtidens utfordringer alene. Arbeidsgruppen anbefaler derfor å styrke det regionale samarbeidet. 

– Med styrket regionalt samarbeid blir det sterkere fagmiljøer og flere ressurser som kan samkjøres og brukes effektivt. Det vil gi mer slagkraft til å levere sikkerhet og trygghet til innbyggerne, sier Johan Marius Ly, leder av arbeidsgruppa og avdelingsdirektør i DSB.

 Arbeidsgruppen anbefaler også at en myndighet får ansvar for å prioritere ressurser og personell på tvers av brann- og redningsvqesenene ved store nasjonale hendelser. De mener også det er nødvendig å presisere hvilke oppgaver som skal være i brann- og redningsvesenet grunnportefølje. Det vil sikre et minimumsnivå for forebygging og beredskap i hele landet, og gi forutsigbarhet for alle.

Meldingen skal legges frem til Stortinget innen utgangen av året. 

Powered by Labrador CMS