Justisminister Emilie Enger Mehl varslet i mars om at regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

Arbeidsgruppe hjelper regjeringen

Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en ekstern arbeidsgruppe som skal bidra i en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet.

– Denne regjeringen vil skape trygghet i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i beredskapsarbeidet. Vi mener det nå er på tide med en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Det er snart 13 år siden sist det ble gjort en slik gjennomgang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

– Det lokale brann- og redningsvesenet er avgjørende for å sørge for din og min trygghet som den mest desentraliserte nødetaten. Vi er avhengige av et brann- og redningsvesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når folk trenger hjelp – uansett når på døgnet en brann eller annen ulykke oppstår, sier statsråden videre.

Den eksterne arbeidsgruppen som er etablert for å bistå departementet i gjennomgang av brann- og redningsområdet, ledes av avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Øvrige medlemmer er:

  • Janicke Larsen, brannsjef, Bergen brannvesen
  • Atle Festervoll, brannsjef, Lom og Sjåk brannvesen
  • Alonza Garbett, brannsjef, Vardø brann- og redningskorps
  • John Bjella, brannsjef, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS
  • Kjetil Sivertsen, leder Trondheim Brannkorps Forening (Fagforbundet), leder Norsk Brann- og redningsforum. Nåværende stilling: brannkonstabel (heltid) i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
  • Torill Neset, kommunedirektør, Gjerstad kommune (fra 2. januar 2023, seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap, KS
  • Pia Farstad Von Hall, fagleder, Samfunnsbedriften brann og redning
  • Marit Svensgaard, partner, Oslo Economics

Gjennomgangen skal munne ut i en stortingsmelding som etter planen skal legges frem innen utgangen av 2023.

Powered by Labrador CMS