Hadsel brannvesen bruker brannbåt lastet med ATV for å komme seg frem mellom alle øyene i kommunen.
Hadsel brannvesen bruker brannbåt lastet med ATV for å komme seg frem mellom alle øyene i kommunen.

Fra tilsyn til omsorg

Flere kommuner i Distrikts-Norge kjenner allerede på problematikken med en høyere andel eldre i befolkningen. – Mitt inntrykk er at alle er enige om at dette må gjøres noe med, men jeg tror ikke alle har ressurser til å håndtere alt i like stor grad, sier brannsjef Øyvind Skjørholm i Hadsel brannvesen.

Publisert Sist oppdatert

Hadsel kommune i Vesterålen har igangsatt arbeid rettet mot den økende andelen eldre, og har forankret det i både Risiko- og sårbarhetsanalysen og brann­ordningen. Kommunen er spredt over fire store øyer og flere mindre som man må bruke båt for å komme seg til, og er den åttende største i Nordland med omtrent 8400 innbyggere.

– Vi har en del eldre som enten må kjøre store omveier eller ta båt og ferje for å komme seg til lokalsamfunnet. Vi har også stort fokus på å nå frem til dem. Det er utfordrende, og vi må tenke litt annerledes. Når vi skal ut til øyene så bruker vi brannbåt som laster ATV, slik at vi kan kjøre rett inn i fjæra, sier brannsjef Øyvind Skjørholm i Hadsel brannvesen.

Vanskelig i mindre kommunerBrannvesenet består av to feiere, én inspektør og én feierlærling, i tillegg til brannsjef og brannvernsjef. De gjennomfører årlige gjennomganger med informasjon og kursing i brannvern for eldre for organisasjoner. Ved feiing er det også blitt en regel å gjøre tilsyn inne i husene hos brukerne og gi veiledning. For å nå enda flere, satses det på godt samarbeid med helsetjenesten.

– Vi gjør hjemmetjenesten i stand til å gjøre enkle vurderinger hos brukerne, som å teste og skifte batteri i røykvarsleren, sjekke brannslokningsapparatet, og de passer på at det er frie rømningsveier. De er ute hos brukerne nesten daglig og kan sile ut og gi oss tilbakemelding. Jeg tror ikke du klarer å lykkes alene som brannforebygger, sier han.

– I Hadsel er vi relativt godt skodd, men jeg skjønner at det er utfordrende for mindre brannvesen. Jeg tror det er vanskelig for de å levere samme type tjenester som vi klarer å tilby. Jeg tror størrelsen og fagfokuset har mye å si på hvor mye man velger å prioritere det, sier brannsjefen.

Samarbeid er nøkkelenLeder for fore­byggende avdeling i Hedmarken brannvesen, Anders Unhjem Pettersen, er enig i at det går på kapasitet. Han mener at de fleste brannvesen ser problematikken med stadig eldre befolkning og at de har som mål å jobbe mot det, men at ikke alle strekker til.

– Det er viktig å påpeke at det er samarbeid som er nøkkelen knyttet til denne utfordringen. Vi har mye fellestilsyn med boligforvaltere og e-verket. På den måten kan vi angripe problemstillingen fra flere hold. Vi trenger å få flere til å tenke de samme tankene, sier han.

Som et større brannvesen, har Hedmarken også godt med ressurser innen forebyggende arbeid. Med i alt sju personer på forebyggende avdeling, har de mulighet til å prioritere personell direkte mot problemstillingen. Nylig ansatte de en som skal jobbe primært mot risikoutsatte grupper, dette ble presisert i stillingsutlysningen. Den nyansatte er lærer og kommer fra skoleverket, hun ble ansatt for å styrke laget med andre perspektiv og en pedagogisk tilnærming til for eksempel opplæring og kompetanse.

– Det var en liten selvransakelse. Fra å være vant med å rekruttere fra egne rekker, så gikk vi over til å se at forebyggende trenger en bredere kompetanse for å håndtere de utfordringene vi står ovenfor. Nå begynner vi å få god bredde, og kan begynne å se ting fra forskjellige vinkler, sier den brannforebyggende lederen.

Større fokus på omsorgPettersen mener man må våge å tråkke utenfor sin egen firkant, og at det må være samme aksept også blant de andre etatene. Han tror litt av nøkkelen er å tillate at disse grensene sklir over i hverandre og blir til gode samarbeid som fungerer.

– Vi skal bry oss litt mer om andre ting enn bare brann. Vi går litt bort fra fokus på tilsyn og er mer opptatt av å yte omsorg i tjenesten. Spesielt er omsorgsbehovet større og økende på feiertilsyn hjemme i private boliger. Dette har vi jobbet med i mange år, og vi ser at feieren har en vesentlig rolle i dette arbeidet. Vi må også være flinke til å spre kunnskap om brannvern ut til de andre etatene, sier han.

– Vi er for få og rekker ikke ut til alle. Det er dette med et utstrakt samarbeid og forståelse for hverandres problemstillinger som er løsningen på disse utfordringene, legger han til.

Powered by Labrador CMS