Kristiansund kommune innfører krav til uavhengig kontroll av brannsikkerhet.
Kristiansund kommune innfører krav til uavhengig kontroll av brannsikkerhet.

Skjerper kontrollen i byggesaker

Kristiansund er en av få kommuner som har valgt å innføre krav til uavhengig kontroll av brannsikkerheten i byggesaker. Bakgrunnen er en rekke alvorlige feil og mangler avdekket gjennom tilsyn.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen på Nordmøre innfører nye rutiner for søknader som innebærer etablering eller endring av bruksenheter i bygninger med mer enn én branncelle. Endringene gjelder for søknader om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse registrert mottatt fra og med 1. desember i år.

– Rutinene vil gjelde for alle tiltaksklasser i alle typer bygg og omfatter uavhengig kontroll av brannsikkerheten både i forbindelse med prosjektering og utførelse, opplyser Jan Brede Falkevik, enhetsleder for plan- og byggesak i Kristiansund kommune.

Feil og mangler

Grunnen til at kommunen har valgt å etablere et strengere kontrollregime i byggesaker, er en serie tilsyn som ble gjennomført i sommer. Ved disse tilsynene ble det avdekket alvorlige feil og mangler ved brannsikkerheten. Som eksempler peker Falkevik på manglende eller mangelfull prosjektering, manglende kommunikasjon mellom de ansvarlige foretakene i bygge­saken og også mellom tiltakshaver og de ansvarlige foretakene.

– Vi avdekket også tilfeller hvor utførelsen av byggverket ikke var gjort i tråd med prosjekteringen. Det ble dessuten avdekket mangler ved rømningsveier, samt mangler ved horisontal og vertikal brannsikring og mangelfull branncelleindeling, påpeker Falkevik.

Omfattende endring

Ved fremtidig prosjektering vil kommunen kreve uavhengig kontroll av brannkonsept i alle tiltaksklasser. Det samme gjelder for passiv brannbeskyttelse, samt detaljprosjektering av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i alle tiltaksklasser hvor det er krav om dette. For byggefasen settes det krav om uavhengig kontroll av utførelse av brannkonsept i alle tiltaksklasser. Utførelse av passiv brannbeskyttelse skal også kontrolleres av uavhengig kontrollør. Det samme gjelder utførelse av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystemer hvor det er krav om dette.

– Ved å innføre uavhengig kontroll på både prosjektering og utførelse av brannsikkerhet ønsker vi å bidra til at nye bygg holder god kvalitet og oppfyller kravene til brannsikkerhet, før de tas i bruk, poengterer Falkevik.

Foregangskommune

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen roser Kristiansund kommune for å innføre krav til uavhengig kontroll av brannsikkerheten i byggesaker. Han mener dette er veien å gå for å løfte kvaliteten på nye bygg og samtidig redusere omfanget av byggefeil som koster samfunnet opp mot 20 milliarder kroner årlig.

– Brannvernforeningen arbeider for at ingen byggeprosjekter skal gis ferdigattest før utførelsen er kontrollert. Et tillitsbasert regelverk slik vi har i dag fungerer ikke uten reelt tilsyn, altså kontroll av både dokumentasjon og utførelse, understreker Søtorp.

Powered by Labrador CMS