Frank Elton er fagsjef og kontrollør i Kontroll og Rådgivning AS.

Fagmann med full kontroll

Det er en god dag for kontroll for Frank Elton hvis han ikke finner et eneste avvik. Det skjer ikke så ofte.

Publisert Sist oppdatert

Eltons hverdag består i stor grad av å kontrollere og følge opp anlegg.

–Det finnes alternative sikringsprinsipper, men reglene er i hovedsak entydige. Likevel finner vi overraskende mye avvik, forteller han.

Hallen på Langhus er del av en brannseksjon på cirka 6700 kvm av totalt 38 000 kvm sprinklet område hos bedriften. Ved hjelp av lift kontrolleres røroppheng og detaljer ved sprinklerhodeplassering. I tillegg vurderer Elton om det er behov for renhold av sprinklerhoder eller aspirasjonsrør til røykdeteksjon.

Hjertet i sprinkleranlegget

Elton er på kontrollbesøk hos sentrallageret til Coop Faghandel på Langhus og starter som alltid i sprinklerventilrommet.

– Fra oppstart av kontroll til ferdig rapport for et objekt som dette vil tidsforbruket for sprinklerkontroll ligge på omtrent 4-5 arbeidsdager, mens kontroll av brannalarm vil ligge på cirka 3-4 arbeidsdager, sier han.

Tar brannansvaret på alvor

Ifølge Elton er det mange bedrift er som gjør mye av det samme som Coop Faghandel, men ikke alle lykkes i å få de ansatte til å følge opp så godt som i dette tilfellet. Eiendomsansvarlig Renny Kristoffersen drøfter brannsikkerheten på månedlig basis med de ansatte.

– De tar sikkerheten på alvor hele tiden, sier Elton som legger til at sikkerhetsnivået er høyere enn hos de fleste andre. Men risikoen tatt i betraktning er det vel anvendte penger, ifølge Kristoffersen.

– Tenk deg hvilke konsekvenser det hadde fått med en brann i et lager som står for vareleveringen til 1250 butikker, sier han.

Kontrollør Frank Elton og Eiendomsansvarlig for Coop Faghandel samarbeider godt om sikkerheten i bygget.

Avvik avdekket

– Et år fant vi et rør til en aspirasjonsdetektor som hadde løsnet fra en muffe, uten å avgi feilsignal. Føleren varslet ikke feilen som den skulle, og da er manuelle kontroller som dette ekstremt viktig, sier Elton. Heldigvis er Kristoffersen tett på med både daglige og månedlige sikkerhetskontroller for å avdekke avvik.

Prøver vannforsyningen

Kontroll av ytelsen til anlegget må de derimot ha hjelp av Elton til å gjøre. Da prøves både startsystem og alarmer, samtidig som vannforsyningen og pumpene belastes opp til den vannmengden som anlegget krever. I dette tilfellet opp mot 6000 liter per minutt.

– Når belastningen er på det høyeste kontrolleres pumper og motorer i forhold til temperatur, i tillegg til lekkasjer i smøre-, drivstoff-, kjøle- og avgass-system. Det undersøkes også om anlegget avgir unormal støy eller vibrasjon, forklarer han

Stikkprøve av røykdetektor

Beholderen på stangen frigir en type gass som aktiverer røykdetektoren. I dette bygget fungerer vedlikeholdet godt og er i tillegg veldokumentert, ifølge kontrolløren.

– Velfungerende vedlikehold vil redusere behovet for denne typen prøving ved kontroll, sier Elton og understreker samtidig viktigheten ved å se disse funksjonene i sammenheng.

Godt samarbeid

Kristoffersen har på sine tre år som eiendomsansvarlig i Coop Faghandel vært med å øke sikkerhetsnivået i bygget. Ifølge Elton er dette en videreføring av det gode sikkerhetsarbeidet som har kjennetegnet Coop faghandel i alle årene han har samarbeidet med dem. Han nevner blant annet en betydelig investering for å heve sikkerheten i vannforsyningen, til en løsning som gir markant høyere sikkerhet enn minimumskravet.

– De gjør mer enn hva forskriftene tilsier, sier Elton som bidrar med gode råd underveis.

– Frank er enormt kunnskapsrik og plagsomt nøye, spøker Kristoffersen før han legger til at det føles viktig og godt å ha et høyt sikkerhetsnivå i bygget som sysselsetter 270 personer.


Powered by Labrador CMS