I desember 2021 brant det i omsorgsboligen i Granatveien i Tønsberg kommune.

Omsorgsbolig i brann

Evalueringsrapporten fra Vestfold Interkommunale Brannvesen er nå klar. Det var en elsparkesykkel som forårsaket brannen i Granatveien i Tønsberg i desember 2021.

Publisert Sist oppdatert

Brannen skal ha startet i stuen for deretter å ha spredd seg videre til loftet. Det ble tidlig klart at beboerne i de øvrige leilighetene hadde behov for assistert rømning. Politiet, brannvesenet, ambulansen og hjemmesykepleiere var alle involvert i å sørge for at beboerne kom seg ut.

Politiets krimteknikere konkluderer etter sine undersøkelser med at brannen startet i eller ved en elsparkesykkel som ble oppbevart innendørs i en av leilighetene. Slike elsparkesykler drives som regel av litium-ionbatterier som brenner på en eksplosjonsartet måte. Gass dannes inne i batteriet ved en brann. Eksplosjonsfaren og giftigheten til røykgassen avhenger av hvilke metaller og hvilke komponenter som er i det eksakte batteriet.

Den største brannrisikoen i litium-ionbatterier er når temperaturen kommer over en grenseverdi og starter en termisk nedsmelting. Brannen som oppstår er selvforsynt med oksygen som følge av de kjemiske reaksjonene i batteriet. Det er svært vanskelig å slokke en brann når denne prosessen initieres. Litium-ionbatterier har i utgangspunktet en lav fare for å begynne å brenne, men når det brenner kan konsekvensene fort bli store, konkluderer VIB med i sin rapport.

Planene for dette bygget var altså ferdig prosjektert og skulle bli oppgradert med sprinkler­anlegg

Jan R. Eide

Vi har tidligere skrevet at brannen i Granatveien hadde flere likhetstrekk med brannen i Skogveien i 2020. Byggene var svært like med tanke på byggets utforming og hvem som bodde der. Begge rekkehusene var omfattet av oppgraderings­plikten i henhold til Forskrift om brannforebygging, og oppgraderingen i Granatveien skulle etter planen utføres i 2024.

Det er Tønsberg kommune som eier begge rekkehusene i Granatveien og Skogveien.

Bygget var omfattet av brannvesenets tilsyn med Tønsberg kommune sine ubemannede boliger i 2020/2021, og var kartlagt for å ikke ivareta byggeforskrift 1985 (BF85). Bygget stod i kommunens plan for oppgradering i 2024. Rekkehus oppført iht. gjeldene byggeforskrift før 1985 har ikke de samme egenskapene som nyere bygg med tanke på brannspredning innad i bygningsmassen. Det kan derfor antas at dette hadde en medvirkende årsak til konsekvensene av brannen, fordi brannen utviklet seg raskt.

Leilighetene i Granatveien var ikke godt nok ivaretatt. Det var en nabo som oppdaget brannen og meldte fra til 110-sentralen før trygghets­alarmene hos enkelte beboere slo ut. Her hadde kommunen prosjektert at omsorgsboligen skulle oppgraderes i 2024.

– Planene for dette bygget var altså ferdig prosjektert og skulle blitt oppgradert med sprinkleranlegg, sier kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester, Jan R. Eide.

Flere kommunale boliger er fremdeles ikke brannsikret, men kommunen er godt i gang. Ved utgangen av 2021 gjenstod det å utføre branntiltak i cirka 200 av boligene.

For å sikre hver enkelt person med bistands­behov utarbeider også Tønsberg kommune nå en handlingsplan for brannsikkerhet hos personer som mottar hjemmetjenester i kommunal eller privat bolig. Denne skal behandles politisk i 2022.

Evalueringsrapporten er en del av et større system for evaluering, ikke en utredning eller etterforskning.

Powered by Labrador CMS