Fotoreportasje

Brannsikkerhet i fokus hos MUNCH

Brannsikkerhet har vært svært viktig i utformingen av det nye Munchmuseet. Fra planlegging til bygging og under åpningen. Det har vært en rekke prosesser som har bidratt til å gjøre museet så trygt og brannsikkert som mulig.

Publisert Sist oppdatert

Det nye Munchmuseet åpnet den 22. oktober og de første ansatte var på plass allerede i april. Det ble iverksatt øvelser for at sikkerhet- og beredskaps­avdelingen, som skal ivareta evakuering, ble kjent med bygget. Det ble undersøkt evakueringsruter og satt inn tiltak for at byggherre skulle kunne avdekke avvik.

Joakim Eike Barane og Maria Therese Huseby tar brannsikkerheten på alvor.
Joakim Eike Barane og Maria Therese Huseby tar brannsikkerheten på alvor.

Nå som museet har åpnet, er brannsikkerhet og forebygging fremdeles et av de viktigste punktene for god drift.

– Vi er i en stadig endring og følger godt med på hvordan bruken av museet forandrer seg. Her undersøker vi hele tiden om vi kan øke antallet besøkende og hvordan vi kan ivareta alle sammen. Det øvre taket i bygget med tanke på brannsikkerhet er 4200 personer samtidig, men vi har fleksibilitet med tanke på hvordan disse menneskene kan fordele seg på etasjer og utstillingssaler. Så dette er et pågående prosjekt fremdeles, sier brannvernleder Maria Therese Huseby.

For å ivareta både kunsten og brannsikkerheten, er alle kunstverkene som er til utstilling godt beskyttet bak glassmontere. Håndslukkere med rent vann er tilgjengelig i alle rom.
For å ivareta både kunsten og brannsikkerheten, er alle kunstverkene som er til utstilling godt beskyttet bak glassmontere. Håndslukkere med rent vann er tilgjengelig i alle rom.

Godt gjennomtenkte tiltak

Det er satt inn en rekke tiltak for å sikre både bygg og kunst i det nye museet. Sprinkleranlegg, pre-action dry pipe anlegg og inert luft. I tillegg benyttes Novec-gass, brannslanger, CO2-apparater og trykksatt vann.

Munchmuseet har ulike tiltak på arealer der det stilles ut og oppbevares og de som ikke har kunst. I åpne arealer og restaurantområdet finnes sprinkler og andre apparater. I utstillingssalene, i magasiner og konserveringsrom er det satt inn alternative løsninger for å beskytte kunsten, samtidig som man ivaretar brannsikkerheten. De fleste malerier er beskyttet av glass, og monterne er et av premissene for brannsikkerheten for å beskytte kunsten på best mulig vis.

Der kunsten oppbevares er tillatt brannenergi i rommet svært lav, det finnes håndslukkere med rent vann og det er et aktivt og konstant branntiltak med inert anlegg. Inert luft er en tilførsel av nitrogengass i et rom som gjør at oksygennivået blir så lavt at ingenting kan antennes. Dersom du tenner en fyrstikk der, vil den slukke med en gang.

– Man kan sammenligne miljøet der inne med å være på flere tusen meters høyde, du kan ikke antenne noe. Vi ser an antennelsesgrad som de ulike materialene har, for eksempel papir eller tre. Deretter justeres oksygennivået til under det nivået som materialet trenger for å ta fyr, forteller Huseby.

Festsalen i museets andre etasje rommer opp til 500 gjester avhengig av arrangementets art.
Festsalen i museets andre etasje rommer opp til 500 gjester avhengig av arrangementets art.

Museet har en rekke HMS-rutiner knyttet til hvor lenge man kan oppbevare seg i rommene med inert luft. I tillegg finnes alarmer som varsler om oksygennivået, slik at ansatte kan jobbe trygt i disse rommene.

Branntiltakene er mange og en viktig del av sikkerhetsregimet hos Munchmuseet. I tillegg til strenge branntiltak og slukking, har museet også strenge krav til brannenergi. Møblering og arkitektur i utstillingslokalene er minimal for å unngå brennbart materiale som kan antennes ved en eventuell brann. Når museumsdørene lukkes, blir nye branntiltak iverksatt.

– Når museet stenger, går systemene i shutdown. Dette vil blant annet si at alt det elektriske dempes i salene til et nivå som gjør at det ikke skal kunne antennes. I tillegg er hver enkelt sal en egen branncelle, forteller sikkerhetssjef Joakim Eike Barane.

Bak denne døren oppbevares kunsten som ikke er til utstilling. Her er det inert luft med kun 14,6 prosent oksygen.
Bak denne døren oppbevares kunsten som ikke er til utstilling. Her er det inert luft med kun 14,6 prosent oksygen.

Opplæring og forebygging

For å ivareta sikkerheten på best mulig vis må alle ansatte gjennomgå kurs i brannvern med evakuering. Dette stiller MUNCH som et krav til alle ansatte for at de skal kunne få arbeide på museet.

– For å kunne benytte bygningen og få adgangskort, må du ha gjennomført et e-læringskurs i brann og evakuering. Der må du også lese instruksen og forstå den, slik at du består testen som følger kurset. Dersom du ikke består så må du ta kurset på nytt frem til du består. Dette gjør vi for at alle ansatte skal forstå instruksen. På sikt ønsker vi at dette er noe som kan gjennomføres jevnlig, forteller Huseby.

Alle ansatte blir tilbudt individuelle instrukser ut ifra arbeidsområde. Noen har fokus på evakuering, mens andre har en handlingsinstruks som går på å undersøke om det er en falsk eller en reell alarm som går.

– Vi har fordelt roller innenfor fagområder. Det er blant annet sikkerhet- og beredskapsavdelingen med brannvernleder. Vi samarbeider godt med de som er med i prosjektet og med byggherre. Vi jobber kontinuerlig med rollefordelingene slik at vi skal være hensiktsmessig organisert med tanke på driften, sier Huseby.

Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.
Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.
Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.
Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.
Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.
Hver utstillingssal i Munchmuseet har en maksgrense på antall gjester.

Kontinuerlig forebygging er sterkt prioritert og det jobbes godt med et jevnlig søkelys på brann. Et av de forebyggende tiltakene det jobbes med, er en enda sterkere brannplan som skal inkludere øvelser. Allerede i desember begynner de ansatte med opplæring.

Evakuering og besøkende

Besøkstallene har siden åpningen overgått alle forventninger og MUNCH har gjort en omfattende jobb for å ivareta sikkerhet i en evakueringssituasjon. Det er satt inn en rekke tiltak for å sørge for frie og lett tilgjengelige rømningsveier. Utformingen av rømningsveiene er særlig godt gjennomtenkt med åpne og store trappe­løp på hver side av bygget.

Det er iverksatt en opplæringssekvens der alle ansatte har gjennomgått opplæring i evakueringsrutiner og deltatt på kjentmannsrunder i bygget for å bli kjent med rømningsveier og slukkeapparater.

Med sine 13 etasjer og store vinduer, byr også museet på storslått utsikt med store vinduer ut mot Oslofjorden og byen.
Med sine 13 etasjer og store vinduer, byr også museet på storslått utsikt med store vinduer ut mot Oslofjorden og byen.

Alle ansatte har et ansvar for sine egne gjester til administrasjonen. I tillegg har vekterne et særlig ansvar for tømming av utstillingslokalene og eskortering av besøkende til rømningsveier ved en evakuering.

Hver utstillingssal i museet har en egen maksgrense for besøkende og avanserte systemer bidrar til å overvåke publikumsantallet i salene. MUNCH har flere typer tiltak for å fordele publikum jevnt i museet og setter inn ekstra tiltak dersom enkelte utstillinger nærmer seg det tillatte antall besøkende. Museet har også valgt en billettløsning som gjør at gjestene må bestille billetter for et gitt tidsrom. Med denne løsningen unngås for mange besøkende samtidig, og museet får bedre kontroll på publikum. Dette bidrar til en mer oversiktlig evakuering dersom det skulle oppstå en evakueringssituasjon.

– Vi tenker hele tiden på at sikkerheten skal ivaretas på best mulig vis, samtidig skal ikke sikkerhet gå på bekostning av kunstuttrykket. Vi håper og tror at vi har klart å løse det på en måte som gjør at publikum verdsetter kunsten samtidig som de føler seg godt ivaretatt, sier Barane.

Powered by Labrador CMS