Bildet er av første kull med studenter i den nye fagutdanning for brann og redning. De står utendørs foran en brannbil.

Første kull i gang med ny brannutdanning

10. januar var det klart. Da startet de første 20 studentene på den nye fagutdanningen for brann- og redningspersonell.

Publisert

Sist uke markerte starten på en ny fagutdanning som har vært etterlyst i en årrekke. Første kull med studenter kunne ta fatt på sin toårige utdanning Brann, redning og samfunnssikkerhet.

Denne våren skjer det ved  Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO). Dette skjer mens det jobbes med å få på plass de siste detaljene til åpning av den fysiske skolen i Tjeldsund fra høsten av.

Glad for å få låne øvingsfeltet

Undervisningsbygg og brannstasjon er allerede på plass, og til våren vil også et nytt og moderne øvingsfelt stå klart ved Brann- og redningsskolen (BRSK).

I mellomtiden skal første kull bli godt kjent med fasilitetene i Sandnes. 

– Vi er veldig fornøyde med at Rogaland brann og redning stiller sitt øvingssenter til disposisjon for de første studentene. Det sikrer gode fasiliteter for teori og praktiske øvelser på samme sted slik at utdanningen kommer i gang, mens vi ferdigstiller vårt eget, sier Elisabeth Aarsæther til dsb.no. Hun er direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Bildet er av DSB-direktør Elisabeth Aarsæther som står fremst i et rom, og snakker til en gruppe studenter som sitter og lytter.

Gleder seg til å følge motiverte studenter

Rektoren for BRSK var også tilstede på åpningen av studiet sist uke. 

– Jeg gleder meg til å følge de motiverte studentene gjennom utdanningsløpet, og ut i jobber som er svært viktige for trygghet og sikkerhet over hele landet, sier Karl Erik Arnesen.

Johan Marius Ly er avdelingsdirektør for brann og redning hos DSB. Han er en av de som har jobbet tett med opprettelsen av studiet og skolen. Han skriver i et innlegg på LinkedIn at 2024 vil bli et historisk år for brann og redning.

– Dette er en stor merkedag og viktig milepæl i omleggingen av utdanningen for brannpersonell, skriver Ly om åpningen av den nye utdanningen.

Han peker også på åpningen av de fysiske lokalene til BRSK som skal tas i bruk fra høsten av, som en del av det som gjør dette til et historisk år.

Opp til 320 studenter

Da får dagens 20 studenter følge av de 80 som starter i neste kull. Fra januar 2026 skal skolen ha 320 studenter på heltid. I tillegg skal de kurse rundt 2500 hvert år.

Veien fram til den nye skolen har bydd på utfordringer. Likevel markerer 10. januar starten på en ny framtid for norske brannvesen. Et eget utdanningsløp er nå både på plass, og i gang med å utdanne personell for årene som kommer.

Det vil fortsatt pågå arbeider ved skolen. DSB har fått i oppdrag å få på plass midlertidige hybler til studentene. Det viser dokumenter Brann & Sikkerhet har fått innsyn i. Der skriver Justisdepartementet også at de forventer at dette kan løses innenfor budsjettrammene til DSB, men at departementet vil komme tilbake til "eventuelle merutgifter" dette måtte føre til.

Har ventet lenge

Når studentene møter opp på Tjeldsund til høsten, skjer det etter tiår med venting. I 1992 anbefalte et utvalg nedsatt av regjeringen at det burde komme en ny fagskole for brann. I 2012 mente et nytt utvalg fra regjeringen at det da hastet å få på plass en slik skole.

I 2015 blir det vedtatt at den nye skolen skal ligge på Tjeldsund i Tromsø og Finnmark fylke. I 2022 blir byggearbeidet satt i gang.  

Powered by Labrador CMS