Et prøvestykke som simulerer et massivtre-element løftes av fra ovnen etter avsluttet test hos RISE Fire Research i Trondheim. FIRENWOOD-prosjektet har gjort til sammen over 2.000 små- og storskala eksperimenter med ulike typer lim.

Ny kunnskap om trekonstruksjoner

Med nye modeller for branndesign og valg av riktig lim kan krysslaminert massivtre (KLT) og limtre benyttes i bærende konstruksjoner i bygg uten at brannsikkerheten ofres. Det viser et internasjonalt forskningsprosjekt koordinert av RISE Fire Research.

Publisert Sist oppdatert

Bruk av KLT og limtre som bærende konstruksjoner i større bygninger og høyhus er på fremmarsj både i Norge og internasjonalt. Med FIRENWOOD-prosjektet har vi tettet noen viktige kunnskapshull når det gjelder brannsikker bruk av innovative trekonstruksjoner i bygninger, sier prosjektleder Tian Li i RISE Fire Research.

FIRENWOOD-prosjektet ble iverksatt i 2019 og avsluttet i fjor høst. Foruten produsenter av KLT og limtre har forskere fra forskningsmiljøer i Norge, Sverige, Estland, Tyskland, og Sveits deltatt i prosjektet. Disse miljøene har også bidratt med laboratoriekapasitet. Forest Value Research Program – et overnasjonalt program for forskning, utvikling og innovasjon – har stått for finansiering. På nasjonalt nivå har Norges Forskningsråd bidratt med penger.

Skjøter og lim

– I dette prosjektet har vi hatt særlig fokus på testing av skjøter og lim i KLT, limtre og I-bjelker i tre. Et av de mest sentrale spørsmålene vi har søkt svar på, er hvordan ulike typer lim i fingerskjøter, og mellom trelagene i KLT oppfører seg, når de varmes opp og utsettes for brann, opplyser Alar Just til Brann & Sikkerhet.

Just jobber som forsker ved RISE Fire Research Institute i Sverige og er dessuten professor ved Tallin tekniske høgskole i Estland. Han har hatt en sentral rolle i prosjektet med ansvar for arbeidspakken «forbedrede branndesignmodeller for konstruerte tresystemer». Trekonstruksjonene har vært gjennom standard branntester av mellomstor og stor skala.

– Parallelt har vi gjort småskalatester for å sjekke hvor sterke limfugene er når de eksponeres for brann og sterk varme, forteller den svenske forskeren.

Mange tester

Ved å dra nytte av det nære samarbeidet mellom limprodusenter, leverandører av konstruerte tresystemer, forskningsinstitutter og universiteter er det gjennomført mer enn 2000 eksperimenter med 18 utvalgte typer lim som dekker alle vanlige limfamilier. Flere limtyper ble studert ved bruk av forskjellige eksperimentelle metoder og i forskjellige skalaer.

– Så vidt vi vet har en så omfattende eksperimentell studie aldri tidligere blitt utført og rapportert åpent. Den enorme mengden eksperimentelle data av høy kvalitet har gitt oss en langt bedre forståelse av hvordan bindingslinjer for konstruert tre oppfører seg ved brann, sier Just.

Som en del av prosjektet er det utviklet flere branndesignmodeller for KLT, limtre, innlimte stenger og I-bjelker. Noen av disse er inkludert i det nye utkastet til europeisk standard for utforming av trekonstruksjoner (CEN/TC 250/SC 5 Eurocode 5). Gjennom prosjektet er det dessuten utviklet nye klassifiseringsmetoder for lim som vil bli vurdert av den europeiske standardiseringskomiteen med tanke på utvikling av fremtidige standarder for trelim.

– Nye branndesignmodeller og klassifiserings­metoder for lim kan bidra til å redusere kostnadene ved bruk av KLT og limtre i bærende konstruksjoner, uten at det går på bekostning av brannsikkerheten i bygget, fremholder prosjektleder Tian Li.

Tian Li
Alar Just
Powered by Labrador CMS