Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, og UDI har fått i oppdrag å etablere flere asylmottaksplasser. Mange ukrainske flyktinger blir først registrert ved Nasjonalt mottakksenter i Råde.
Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, og UDI har fått i oppdrag å etablere flere asylmottaksplasser. Mange ukrainske flyktinger blir først registrert ved Nasjonalt mottakksenter i Råde.

– Helhetsbildet er viktig

Under flyktningkrisen i 2015 utarbeidet Finans Norge retningslinjer for brannsikkerhet i flyktningmottak. Disse er nå justert og oppdatert for være tilpasset dagens situasjon for ukrainske flyktninger.

Publisert Sist oppdatert

Retningslinjene synliggjør kravene som myndigheter og forsikringsselskaper stiller til eier/bruker av bygg som brukes som innkvartering av personer som søker beskyttelse i Norge.

– Det er i forsikringsselskapenes interesse å bidra til at sikkerhetnivået i mottak er tilstrekkelig godt, sier avdelingsdirektør Bygning Hildegunn Bjerke i Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon.

– I 2015 oppsummerte vi en del krav til tiltak man forventer skal være på plass basert på dialog med UDI. I forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina denne våren har vi hatt nye møter med både UDI og driftsoperatører i mottak. Det er viktig med en god dialog og at man kjenner hverandres krav og retningslinjer, forteller hun.

Anbefalte retningslinjer

 • Risikoreduserende tiltak i sentraliserte mottak: Tiltak som skal iverksettes som følge av risikoanalyse og offentlige krav. Forsikringsselskapene kan enkeltvis gjøre helhetlig risikovurdering og stille spesifikke krav som må iverksettes.
 • Brannalarmanlegg: Automatisk heldekkende brannalarmanlegg i henhold til NS 3960 med direktevarsling til 110- sentral, FG-kontrollert med rapport av nyere dato (6 måneder).
 • Slokkesystem: Automatisk heldekkende slokkesystem:
 • Sprinkler etter NS-EN 12845 og/eller boligstandarden NS-EN 16925
 • Vanntåke iht. FG-veiledning for vanntåke og NS-EN 14972
 • Elkontroll: Utførelse av næringskontroll med termografering. Kontroll anbefales utført på et tidspunkt med høy belastning på elanlegget. Kontrollrapport av nyere dato.
 • Brannvesenet: Slokkevann med tilfredsstillende mengde og trykk til bruk for brannvesen. Normalt skal ikke uttrykningstiden for bygg i risikoklasse 6 overstige 10 minutter.
 • Sikkerhetsutstyr: Manuelt slokkeutstyr skal oppfylle myndighetskravet. Brannteppe i alle rom med kokemulighet. Komfyrvakt bør være FG-godkjent. Frityr/steke- og kokeutrustninger, om aktuelt, har FG anbefalte krav.
 • Avfallsbeholdere utvendig: Avfallsbeholdere, sikker plassering og bruk, utføres i tråd med anbefalt sikkerhetsforskrift.
 • Påsatt brann: Å sikre seg mot påsatt brann er krevende, men det er tiltak som kan virke preventivt, som døgnkontinuerlig vakthold av kvalifisert personell, også med tanke på opptøyer, flombelysning og utvendig deteksjon.
 • Vakthold: Innleid vaktselskap som ivaretar sikkerheten, både for person- og materiellsikkerhet. Vakthold som kompenserende tiltak for manglende tekniske tiltak er aktuelt tiltak.
 • Brannvernopplæring: Det er nødvendig med brannvernopplæring, som også krevet i Forskrift om brannforebygging med veiledning, for ansatte og beboere.

Kilde: Finans Norge

Svært få branner

Da ukrainske flyktninger begynte å komme til Norge ble det akutt nødvendig å skaffe til veie tilstrekkelig innkvartering.

– I noen tilfeller blir det tatt i bruk bygningsmasse som kanskje hadde stått tom i mange år eller benyttes til annet formål. Da er det viktig og riktig at forsikringsselskapene har fokus på at brannsikkerheten er tilstrekkelig i forhold til bruken. Vi er opptatt av at personer som bor i mottak skal ha det like trygt og sikkert som alle andre her i landet, sier Bjerke.

Før retningslinjene ble utarbeidet i 2015 var det flere hendelser i mottak som førte til brann- og vannskader. Etter 2015 har det vært svært få branner i mottak.

– En av årsaken er at forsikringskravene har fungert. Alle bygninger blir risikovurdert, som er normal praksis for alle typer bygg, som for eksempel kommunale boliger. Mange av flyktningene som kom til Norge i 2015 var nok ikke så godt kjent med norske forhold, derfor er opplæring et viktig element i UDI sine krav, forteller hun.

Hildegunn Bjerke

Det er viktig at hvert enkelt bygg blir risiko­vurdert

Hildegunn Bjerke

Opplysningsplikt

Finans Norge sine retnings­linjer gjelder først og fremst sentraliserte mottak, hvor innkvartering og tjenester finnes i ett eller flere bygg på et lite område.

– Det er viktig at hvert enkelt bygg blir risiko­vurdert, og det er helhetsbildet som er viktig når det gjelder forsikring. Avstand til brannvesen spiller for eksempel en viktig rolle, sier Bjerke.

Private som huser flyktninger i eget hjem har opplysningsplikt til forsikringsselskapet.

– Dette for å avklare at dekningen er korrekt. Det handler om hva objektet brukes til, forklarer Hildegunn Bjerke.

Powered by Labrador CMS