Siri Walaker er prosjektleder for den nye databasen Ulme.

Ny database er snart klar

Databasen Ulme er i testfasen og skal etter planen gå i produksjon i oktober.

Publisert Sist oppdatert

– Vi planlegger å demonstrere Ulme for våre samarbeidspartnere så snart som mulig. Vi har nå laget en testversjon og jobber tett med teknikerne, sier brannfaglig rådgiver Siri Walaker i Brannvernforeningen. Hun er prosjekt­leder for Ulme.

Ulme er en database for innsamling og lagring av informasjon om branner og brann­utvikling. Målet er blant annet å få et bredt kunnskaps­grunnlag etter hendelser, bruke dataen til statistikkformål og finne lærings­punkter innen brannforebygging.

– Databasen er bygget opp slik at relevante forhold knyttet til planlegging og prosjekterings­fasen av et byggverk undersøkes. Det under­søkes forhold knyttet til driftsfasen, hva som faktisk skjedde under brannen, hvilke konsekvenser brannen fikk og hvilke tiltak som fungerte og ikke, sier Walaker.

Arbeidet med Ulme startet opp i desember 2019, og går snart i produksjon. Både prosjektet og databasen utvikles og driftes av Brannvernforeningen.

Med på laget er både Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og RISE Fire Research. De bidrar med viktig kompetanse innen sine respektive fagfelt. Ulme vil omfatte alt av viktig informasjon om branner i bygninger, og favner dermed bredt. Det gjelder alt fra prosjektering og byggesak, til deteksjon og brann­bekjempelse. Også informasjon om selve byggverket, bruksendringer og lignende, forebyggende tiltak og myndighets­oppfølging skal lagres og systematiseres. Dette har ikke vært gjort før.

Powered by Labrador CMS