Antall omkomne i brann har gått ned.

Færre dør i brann

Tall fra DSB viser at 11 personer omkom i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Dette er nær en halvering av antall branndøde sammenlignet med første halvår i fjor. Da døde 20 personer i brann.

Publisert Sist oppdatert

– Selv om vårt mål er at ingen skal omkomme i brann er det gledelig å registrere at halvårstallet for omkomne i brann er langt lavere i år enn i fjor, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen. 

I hele fjor omkom 40 personer i brann. Av disse var 26 menn og 14 kvinner, ifølge tall fra DSB. Blant de 11 som omkom i brann fra januar til juli i år var åtte menn og tre kvinner.

Selv om halvårsresultatet for omkomne i brann er oppløftende, vil ikke Søtorp spå om resultatet for året som helhet. Han peker på at dødsbrannstatistikken inneholder forholdsvis små tall og at brannskadebildet kan endre seg mye i løpet av månedene frem mot nyttår.

– Vi har statistisk erfaring for at brannskadebildet og antall omkomne i brann ofte endrer seg til det verre i annet halvår. Det gjelder særlig i perioden fra november og frem til årsskiftet, påpeker Søtorp. 

Positiv trend

Han er likevel godt fornøyd med at dødsbrannstatistikken har vist en tydelig nedadgående trend over tid. Fra 2003 og frem til i dag er det årlige gjennomsnittet for omkomne i brann redusert fra 61 til 42 personer.

Søtorp mener denne utviklingen er et resultat av den samlede innsatsen som har vært gjort på det brannforebyggende området i en årrekke. Han peker blant annet på målrettede informasjonstiltak og kampanjer som røykvarslerdagen, brannvernopplæring i skolen, studentkampanjen og brannvernuken som samler over 250 000 mennesker på landets brannstasjoner hvert år.

Risikoutsatte grupper

– Stadig flere kommuner har etablert samarbeid mellom brann- og helseetatene med tanke på å bedre brannsikkerheten for personer som tilhører risikoutsatte grupper. Denne formen for tverretatlig samarbeid er og vil fortsatt være viktig for å få redusert antall omkomne i brann ytterligere, poengterer Brannvernforeningens leder.

Nettopp utsatte grupper som eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er overrepresentert på dødsbrannstatistikken. Ca. 75 prosent av de som omkommer i brann tilhører utsatte grupper, ifølge DSB.

– Dette viser at det må settes inn en enda sterkere innsats for å bedre brannsikkerheten til personer i risikogruppene. Ikke minst med tanke på at eldreandelen av befolkningen vil øke kraftig i årene fremover, påpeker Søtorp.

Han er likevel optimistisk og holder fast ved Brannvernforeningens nullvisjon for omkomne i brann.

– Det etablerte og aktive samarbeidet mellom sentrale og lokale myndigheter, ideelle organisasjoner, forsikringsnæringen og næringslivet gir oss et solid grunnlag for å kunne videreføre arbeidet frem mot at ingen skal dø i brann. Vi har ennå ikke tatt ut hele potensialet, fremholder Søtorp.

Powered by Labrador CMS