Antall omkomne i brann har gått ned.
Antall omkomne i brann har gått ned.

20 omkom i brann første halvår

Ved utgangen av juni var 20 personer registrert omkommet i branner her i landet. Det er to færre branndøde enn i første halvår i fjor, ifølge statistikk fra DSB.

Publisert Sist oppdatert

– At tallet for omkomne i brann peker i riktig retning sammenlignet med første halvår i fjor er bra. Samtidig er det grunn til å påpeke at et hvert dødsfall som følge av brann er ett for mye, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Kan endre seg

Søtorp vil nødig spå resultatet for omkomne i brann for året som helhet. Han peker på at dødsbrannstatistikken inneholder forholdsvis små tall og at brannskadebildet kan endre seg mye fra en måned til den neste.

– Vi vet av erfaring at brannskadebildet ofte har endret seg til det verre i annet halvår og særlig i de siste par månedene før års­skiftet påpeker Søtorp.

Bedring over tid

Siden Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) startet registreringen av omkomne i brann i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Dersom man kun regner med de siste fem årene, ligger snittet på 38 omkomne.

– At dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene bør være til inspirasjon for alle som driver brannforebyggende arbeid, sier Søtorp.

Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av de som omkommer i brann tilhører utsatte grupper som eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Powered by Labrador CMS