Bildet er et utsnitt fra et soverom. Bildet er tatt gjennom en dør, og viser en delvis oppredd seng og et lite nattbord med en bok og plante.
AVVIK: Det ble funnet lovbrudd hos 9 av 10 meglere under en tilsynsaksjon fra Forbrukertilsynet i januar. De sjekket da forholdet mellom godkjente og markedsførte soverom.

Aksjon viser alvorlige feil i markedsføring av soverom

Forbrukertilsynet tok i januar stikkprøver av om reglene for markedsføring av antall soverom ble overholdt. Svaret var nedslående.

Publisert Sist oppdatert

– Vi regnet med å finne lovbrudd, men trodde ikke vi skulle finne så mange som dette, sier Trond Rønningen i en pressemelding. Han er direktør i Forbrukertilsynet.

Lovbruddene Rønningen omtaler, er fra en tilsynsaksjon som Forbrukertilsynet har gjort i vinter. I januar sjekket de et tilfeldig utvalg av boligannonser fra de ti største eiendomsforetakene i Norge. 

20 annonser for bruktboliger og 10 for fritidseiendommer per selskap ble sjekket. Målet var å finne ut om de markedsførte soverom i tråd med reglene. 

Anses som alvorlig

I utgangspunktet er det ikke gjort noen særskilt vurdering av brannsikkerhet. Samtidig er det en aktuell problemstilling, sier Marit Evensen til Brann & Sikkerhet. Hun er underdirektør på tilsynsavdelingen.

– Det gjelder særlig i de tilfellene hvor rommene som ikke er godkjent er i en kjeller, og ikke godkjent til varig opphold på grunn av manglende rømningsveier, legger hun til.

Evensen er samtidig tydelig på at funnene er alvorlige.

– Vi mener at det kun er godkjente soverom som kan markedsføres som soverom. De tilfellene vi har funnet er klare lovbrudd, og dette anses som alvorlig.

– Hvilke avvik var det som gikk igjen?

– I boliger var det typisk soverom i underetasje/kjeller ikke godkjent til varig opphold. I tillegg var det boder som var bygd om til soverom, hvor det ikke var søkt kommunen om godkjenning. Ved fritidsboliger var den vanlige feilen at hemsrom som ikke er godkjent til varig opphold, som ble markedsført som soverom, sier Evensen.

Opplever at selskapene er enige

– Gitt at det ble funnet lovbrudd hos 9 av 10 aktører - i hvor stor grad tror dere at dette er et systemproblem, eller kan det være et problem på meglernivå? 

– De fleste selskapene er enige i vår vurdering av hvordan dette skal gjøres. Den enkelte megler kan imidlertid være i en skvis ved inngåelse av oppdrag fra selger, som ønsker at sin bolig markedsføres med flest mulig soverom. Hvert enkelte meglerselskap må nok være tydelige ut mot sine meglere hvordan markedsføringen av soverom skal gjøres, og følge opp med internkontroll, sier Evensen.

Hun sier det er vanskelig å si noe om hvor representative tallene er for det totale antallet annonser innen boligmarkedet.

– Det er vanskelig å svare eksakt på dette. Vi har tatt stikkprøver under denne kontrollen, så det kan tyde på at det er en del feil på dette området, sier Evensen.

Blir fulgt opp

Alle selskapene har fått brev med veiledning. De fleste skal også ha vært positive til veiledningen. Dersom selskapene ikke ønsker eller lykkes med å rette opp praksisen, så kan Forbrukertilsynet fatte vedtak. 

– Vi forventer at selskapene rydder opp, og at de innretter seg etter reglene i fremtidige boligannonser, sier Rønningen i pressemeldingen.

Forbrukertilsynet ber også andre eiendomsforetak om å ta kontakt om de har behov for veiledning, eller om disse reglene er uklare.

Krav til markedsføring av antall soverom

  • Når antall soverom skal angis i markedsføringen, skal kun rom som er godkjent til bruk som soverom inkluderes, hvis ikke kan dette være i strid med markedsføringsloven. Dette gjelder også opplysninger om antall soverom i filterfunksjonen på søkemotorer. Soverom som ikke er godkjent, eller soverom det hefter usikkerhet ved godkjenningen til, kan beskrives ellers i markedsføringen.
  • For å finne ut hvilke rom som er godkjent som soverom, plikter eiendomsmegler å innhente plantegninger fra kommunen. Dersom boligen har avvik fra plantegningene, for eksempel at det ikke er søkt bruksendringer på et av rommene til soverom (der det er slik søknadsplikt), så kan ikke dette rommet markedsføres som soverom.
  • Eksempel: Boligen har 4 rom som benyttes som soverom, men bare 3 av disse tilfredsstiller kravene til godkjenning. Her skal antall soverom angis til 3, og at det gis en nærmere beskrivelse av det siste rommet i salgsoppgaven.
  • Dersom det ikke er mulig å finne ut av om soverommet er godkjent eller ikke, må det foretas en konkret helhetsvurdering av rommets egenskaper. Rom som åpenbart ikke er godkjent som soverom, bør ikke oppføres som soverom i markedsføringen.
  • Eksempel: Boligen har ett rom i kjelleretasjen som benyttes som soverom. Rommet har et lite vindu som ikke kan brukes som rømningsvei. Her anbefaler vi at rommet ikke markedsføres som soverom.
  • Kilde: Forbrukertilsynet

Powered by Labrador CMS